MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Holmström
Associate Professor

Research centres

Centre for Sexology and Sexuality Studies pil show

Contact details

E-mail:charlotta.holmstrom@mau.se
Telephone:040-6657439
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Smittskyddsinstitutet (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2012) "Migration och sexuell hälsa" Migration, sexuell hälsa och prevention : två kunskapsöversikter med fokus på risktagande och riskutsatthet i samband med migration;, 11-48, Smittskyddsinstitutet, ISBN 978-91-86723-15-6, (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Norwald, Karl, Holmström, Charlotta, Plantin, Lars (2017) "HIV and Sexuality : Perceptions and Experiences of Sexuality among Women Who Live with HIV in Sweden" HSOA Journal of AIDS Clinical Research and STDs;1, Herald, ISSN 2572-7370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (2017) "The Swedish Sex Purchase Act : Where Does it Stand?" Oslo Law Review;2, 82-104, Scandinavian University Press, ISSN 2387-3299, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Ida Elisabet, Plantin, Lars, Holmström, Charlotta (2017) "Social workers’ opportunities to work with safer sex" European Journal of Social Work;, 1-13, Routledge, ISSN 1369-1457, DOI [länk],

  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2011) "Is There a Nordic Prostitution Regime?" Crime and Justice in Scandinavia;1, 479-517, The University of Chicago Press, ISSN 0192-3234, DOI [länk],

  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2010) "Nordisk prostitusjonspolitikk : ser vi framveksten av en nordisk modell?" Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab;3, 455-465, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Holmström, Charlotta (2008) "Hur talar vi om prostitution : Inte en form av prostitution utan många" NIKK Magasin;2/2008, 12-13, NIKK Nordiskt Institutt for forskning om kjon, ISSN 1502-1521,

  Monographs
  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2013) Prostitution policy in the Nordic region : ambiguous sympathies. Ashgate, 175, ISBN 9781409444268, 9781409444275,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | (2008) "Prostitution i Norden : forskningsrapport" , 398, Nordiska Ministerrådet, ISBN 9789289318174, ISSN 0908-6692, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Nelen, Hans, Siegel, Dina (red./ed.) | Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2017) Linking Prostitution and Human Trafficking Policies : The Nordic Experience. Contemporary Organized Crime, Springer, 65-79, ISBN 978-3-319-55972-8, ISSN 1571-5493,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2012) Intimitet och sexuella handlingsstrategier i transnationella sociala rum. Sexualitetsstudier, Liber, 211-231, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2008) Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige : Omfattning, förekomst och kunskapsproduktion. Prostitution i Norden, Nordiska Ministerrrådet, 303-326, ISBN 9789289318174, ISSN 0908-6692,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (2008) Nordiska prostitutionsmarknader i förändring : En inledning. Prostitution i Norden : Forskningsrapport, Nordiska Ministerrådet, 9-38, ISBN 978-92-893-1817-4, ISSN 0908-6692,

  Reports
  Holmström, Charlotta (2010) Migration och sexuell hälsa : en litteraturöversikt om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration. Socialstyrelsen, 40, ISBN 978-91-86301-75-0, (PDF document) (application/pdf)

  Artistic Research and Artistic Works
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2017) 6 om sex.
blackbox blackbox
CHARLOTTA
HOLMSTRÖM

PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657439
photo of Charlotta Holmström Charlotta Holmström