MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Holmström
Senior Lecturer

Research centres

Centre for Sexology and Sexuality Studies pil show

Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:charlotta.holmstrom@mau.se
Telephone:040-6657439
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Smittskyddsinstitutet (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2012) "Migration och sexuell hälsa" Migration, sexuell hälsa och prevention : två kunskapsöversikter med fokus på risktagande och riskutsatthet i samband med migration;, 11-48, Smittskyddsinstitutet, ISBN 978-91-86723-15-6, (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Norwald, Karl, Holmström, Charlotta, Plantin, Lars (2017) "HIV and Sexuality : Perceptions and Experiences of Sexuality among Women Who Live with HIV in Sweden" HSOA Journal of AIDS Clinical Research and STDs;1, Herald, ISSN 2572-7370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (2017) "The Swedish Sex Purchase Act : Where Does it Stand?" Oslo Law Review;2, 82-104, Scandinavian University Press, ISSN 2387-3299, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Ida Elisabet, Plantin, Lars, Holmström, Charlotta (2017) "Social workers’ opportunities to work with safer sex" European Journal of Social Work;, 1-13, Routledge, ISSN 1369-1457, DOI [länk],

  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2011) "Is There a Nordic Prostitution Regime?" Crime and Justice in Scandinavia;1, 479-517, The University of Chicago Press, ISSN 0192-3234, DOI [länk],

  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2010) "Nordisk prostitusjonspolitikk : ser vi framveksten av en nordisk modell?" Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab;3, 455-465, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Holmström, Charlotta (2008) "Hur talar vi om prostitution : Inte en form av prostitution utan många" NIKK Magasin;2/2008, 12-13, NIKK Nordiskt Institutt for forskning om kjon, ISSN 1502-1521,

  Monographs
  Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2013) Prostitution policy in the Nordic region : ambiguous sympathies. Ashgate, 175, ISBN 9781409444268, 9781409444275,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | (2008) "Prostitution i Norden : forskningsrapport" , 398, Nordiska Ministerrådet, ISBN 9789289318174, ISSN 0908-6692, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Nelen, Hans, Siegel, Dina (red./ed.) | Skilbrei, May-Len, Holmström, Charlotta (2017) Linking Prostitution and Human Trafficking Policies : The Nordic Experience. Contemporary Organized Crime, Springer, 65-79, ISBN 978-3-319-55972-8, ISSN 1571-5493,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2012) Intimitet och sexuella handlingsstrategier i transnationella sociala rum. Sexualitetsstudier, Liber, 211-231, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | Holmström, Charlotta (2008) Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige : Omfattning, förekomst och kunskapsproduktion. Prostitution i Norden, Nordiska Ministerrrådet, 303-326, ISBN 9789289318174, ISSN 0908-6692,

  Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (red./ed.) | Holmström, Charlotta, Skilbrei, May-Len (2008) Nordiska prostitutionsmarknader i förändring : En inledning. Prostitution i Norden : Forskningsrapport, Nordiska Ministerrådet, 9-38, ISBN 978-92-893-1817-4, ISSN 0908-6692,

  Reports
  Holmström, Charlotta (2010) Migration och sexuell hälsa : en litteraturöversikt om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration. Socialstyrelsen, 40, ISBN 978-91-86301-75-0, (PDF document) (application/pdf)

  Artistic Research and Artistic Works
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2017) 6 om sex.
blackbox blackbox
CHARLOTTA
HOLMSTRÖM

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657439
photo of Charlotta Holmström Charlotta Holmström