MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Philip Lalander
Professor

Lalander has written books and scientific articles about phenomenon such as youth culture, alcohol, heroin, gambling, criminality and exercise of power and processes of stigmatization in relation to people who are seen as strange and inferior in society. Through ethnographic studies, including participant observation and interviews, he develops an understanding for the life of other people och how they navigate in everyday life. The last years he has directed extra focus in understanding the consequences of segregation and social injustice and to study how hidden dimensions of power can be understood, discussed and be made visible.


Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:philip.lalander@mau.se
Telephone:040-6657992
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

Publications at Royal Library
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2012) "Doing resistance: youth and changing theories of resistance" Journal of Youth Studies;8, 1078-1088, Routledge: Taylor and Francis Group, ISSN 1367-6261, URL [länk],

  Lalander, Philip, Sernhede, Ove (2011) "Social mobilization or street crimes: Two strategies among young urban outcasts in contemporary Sweden" Educare;2, 99-121, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Björngren Cuadra, Carin, Lalander, Philip, Righard, Erica (2013) "Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar" Socialvetenskaplig tidskrift;1, 4-12, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Lalander, Philip (2012) "Å møtes med anerkjennelse eller med kontroll" Rus & Samfunn;4, 30-34, Universitetsforlaget, ISSN 1501-5580, URL [länk],

  Monographs
  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2013) Vardagslivets socialpsykologi. Liber, 215, ISBN 978-91-47-11116-9,

  Lalander, Philip, Johansson, Thomas (2012) Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur, 300, ISBN 978-91-44-07574-7,

  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Liber, Malmö, 175, ISBN 978-91-47-09043-3,

  Hjort, Torbjörn, Lalander, Philip, Nilsson, Roddy (red./ed.) | (2010) Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Linnéuniversitetet, 186, ISBN 978-91-86491-50-5,

  Lalander, Philip (2009) Respekt : gatukultur, ny etncitet och droger. Liber, Malmö, 287, ISBN 978-91-47-08950-5,

  Chapters in Monographs
  Herz, Marcus (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) Mellan makt och motstånd. Liber, Malmö, 137-167, ISBN 978-91-47-09688-6,

  Fahlke, Claudia (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) Det sociala och förkroppsligade missbruket. Liber, Malmö, 207-215, ISBN 978-91-47-08461-6,

  Aakvaag, Gunnar C, Jacobsen, Michael Hviid, Johansson, Thomas (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) The sociology of deviance. Prentice Hall, 200-215, ISBN 978-0-273-72739-2,

  Herz, Marcus (red./ed.) | Herz, Marcus, Johansson, Thomas, Lalander, Philip, Mattsson, Tina, Wikström, Hanna (2012) Avslutning. Liber, 169-180, ISBN 978-91-47-09688-6,

  Ahrne, Göran, Svensson, Peter (red./ed.) | Lalander, Philip (2011) Observationer och etnografi. Liber, Malmö, 83-103, ISBN 978-91-47-09446-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Lalander, Philip (2011) KRIS för unga "på glid". Boréa bokförlag, Umeå, 318-332, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Hjort, Torbjörn, Lalander, Philip, Nilsson, Roddy (red./ed.) | Lalander, Philip (2010) Gatukultur som skola. Linnéuniversitetet, Växjö, 47-68, ISBN 978-91-86491-50-5,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (2002) Ungdomar, normer och alkoholprevention. Stockholm : Folkhälsoinstitutet : Gothia [distributör], 189-210, ISBN 91-7257-141-1,

  Conference Contributions
  Lalander, Philip, Sernhede, Ove (2012) "Social mobilization or illicit drug use and street crimes: Two strategies among young urban outcasts" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Lalander, Philip (2013) Inga hopplösa fall : Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med "gängerfarenhet". Allmänna arvsfonden, 59, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PHILIP LALANDER
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657992
photo of Philip Lalander Philip Lalander