MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tapio Salonen
Professor

Tapio Salonen is Professor in Social Work and Pro Vice-Chancellor at Malmö University. His main research interests include poverty, marginality, participatory strategies and social policy. He has lead a number of externally funded research projects at both national and international level and has recurrently been appointed as expert in public inquiries, commissions and government committees.


Contact details

E-mail:tapio.salonen@mau.se
Telephone:040-6657788
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Moisio, Pasi, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, Angelin, Anna, Salonen, Tapio, Kauppinen, Timo (2015) "Trends in Intergenerational Transmission of social Assistance in the Nordic Countries in the 2000s" European Societies;1, 73-93, Taylor & Francis, ISSN 1461-6696, DOI [länk],

  Kauppinen, Timo, Angelin, Anna, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, Salonen, Tapio, Moisio, Pasi, Dahl, Espen (2014) "Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, Norway and Finland" Journal of European Social Policy;3, 273-288, Sage, ISSN 0958-9287, DOI [länk],

  Lorentzen, Thomas, Angelin, Anna, Dahl, Espen, Kauppinen, Timo, Moisio, Pasi, Salonen, Tapio (2012) "Unemployment and economic security for young adults in Finland Norway and Sweden : from unemployment protection to poverty relief" International Journal of Social Welfare;1, 41–51, Blackwell Publishing, ISSN 1369-6866, DOI [länk], URL [länk],

  Salonen, Tapio, O`Brien, Michael (2011) "Child poverty and child rights meet active citizenship: A New Zealand and Sweden case study" Childhood. A journal of global child research;2, 211-226, Sage Publications, ISSN 0907-5682, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Angelin, Anna, Hjort, Torbjörn, Salonen, Tapio (2014) "Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor : reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom" Socialmedicinsk tidskrift;5, 480-489, ISSN 0037-833X, URL [länk],

  Salonen, Tapio (2011) "Överflödet räcker: vi kan välja att avskaffa barnfattigdomen i Sverige" Socialpolitik;2, 6-9, Föreningen Socialpolitisk debatt, ISSN 1104-6376, URL [länk],

  Monographs
  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | (2015) Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press, 296, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | (2015) Nyttan med allmännyttan. Liber, 332, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | (2011) Hela Staden. Social hållbarhet eller desintegration?. Boréa Bokförlag, 282, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Chapters in Monographs
  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (2015) Social transformations in Scandinavian cities : An introduction. Nordic Academic Press, 7-17, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Righard, Erica, Bevelander, Pieter (2015) International migration and the social-democratic welfare regime. Nordic Academic Press, 41-59, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Johansson, Magnus, Salonen, Tapio, Righard, Erica (2015) Urban marginalization in Scandinavian cities : Conclusions and ways ahead. Nordic Academic Press, 281-287, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Lundberg, Anna, Söderman, Emma (2015) Reflections on the right to health. Nordic Academic Press, 251-264, ISBN 9789187675737,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Harju, Anne (2015) Inclusion and exclusion in a residential narrative of “us” and “them”. Nordic Academic Press, 181-198, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2015) En allmännytta i tiden?. Liber, 11-24, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2015) Allmännyttans skiftande roll på den lokala bostadsmarknaden. Liber, 132-159, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2015) Allmännyttans handlingsutrymme. Liber, 300-313, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2015) The necessity of socio-dynamic analyses of the city : the case of Malmö. Nordic Academic Press, 83-106, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar. Liber, 160-188, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Liber, 189-210, ISBN 978-91-47-11239-5, URL [länk],

  Sernhede, Ove, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Salonen, Tapio (2014) Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället. Liber, 143-168, ISBN 978-91-47-11154-1, URL [länk],

  Salonen, Tapio (2014) Barn- och familjepolitik med relevans för barnfattigdom : nationell rapport från Sverige. FAFO, 149-166, ISBN 978-82-324-0111-6, ISSN 0801-6143, (PDF document) (application/pdf)

  Matthies, Aila-Leena, Uggerhöj, Lars (red./ed.) | Hultqvist, Sara, Salonen, Tapio (2014) Service User Involvement in the Swedish Welfare Services : In Theory and Practice. Ashgate, 113-130, ISBN 978-1-4094-6352-8,

  Antonucci, Lorenza, Hamilton, Myra, Roberts, Steven (red./ed.) | Salonen, Tapio, Angelin, Anna, Kauppinen, Timo, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, Dahl, Espen (2014) Have Nordic Welfare regimes Adapted to Changes in Transition to adulthood? Unemployment Insurance and social assistance among Young People in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan, 169-188, ISBN 978-1-137-37051-8,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Salonen, Tapio (2014) Socialt arbete och ekonomisk utsatthet i ett strukturellt samhällsperspektiv. Studentlitteratur, 27-52, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Holmlund, Kerstin (red./ed.) | Salonen, Tapio (2013) Prolog. Borea, 11-16, ISBN 9789189140844,

  Salonen, Tapio (2013) Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i norden?. Nordens Välfärdscenter, 21-26, ISBN 978-87-7919-093-1, URL [länk],

  Weiss-Gal, Idit, Gal, John (red./ed.) | Thorén, Katarina H., Salonen, Tapio (2013) Social workers affecting social policy in Sweden. Policy Press, 143-159, ISBN 9781847429735, URL [länk],

  Karlsson, Lis Bodil, Kuusela, Kirsti, Rantakeisu, Ulla (red./ed.) | Salonen, Tapio (2013) Förord. Studentlitteratur, 9-14, ISBN 978-91-44-07717-8,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Salonen, Tapio, Angelin, Anna (2013) Barnfattigdomens betydelse för barns och ungas hälsa. Studentlitteratur, 41-58, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2011) En stad i tiden?. Boréa bokförlag, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2011) Efter industrisamhällets sorti. Boréa bokförlag, 77-120, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2011) En blågul stad? Myter och sanningar om staden. Boréa Bokförlag, 145-176, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Salonen, Tapio (2011) Desintegration och hållbar stadsutveckling. Boréa Bokförlag, 333-347, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Denvall, Verner, Heule, Cecilia, Kristiansen, Arne (red./ed.) | Hultqvist, Sara, Salonen, Tapio (2011) Brukardelaktighet i välfärdsstaten - retorik och praktik. Gleerups, 43-56, ISBN 978-91-40-66821-9,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Harju, Anne (2011) "Vi” och ”Dom”- om kollektiva föreställningar i staden. Borea Bokförlag, 177-190, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Lalander, Philip (2011) KRIS för unga "på glid". Boréa bokförlag, Umeå, 318-332, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Righard, Erica (2011) Nära relationer och globalisering i vardagen. Borea bokförlag, 207-224, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Reports
  Eydal, Guðný Björk, Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja, Cuadra, Carin Björngren, Dahlberg, Rasmus, Hvinden, Björn, Salonen, Tapio, Rapeli, Merja (2016) Local Social Services in Nordic countries in Times of Disaster : Report for the Nordic Council of Ministers. Ministry of Welfare, Iceland, 187, ISBN 978-9935-9265-4-8, (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2015) Barnfattigdom i Sverige : årsrapport 2015. Rädda Barnen, 62, ISBN 91-7321-366-7, (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2014) Barnfattigdom i Sverige : årsrapport 2014. Rädda Barnen, 58, ISBN 978-91-7321-361-5, URL [länk],

  Salonen, Tapio (2014) Sysselsättning och försörjningsvillkor i Lindängens hyresrätt : en sociodynamisk analys : delrapport i Mil-projektet. Malmö stad, 30, (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2013) Det nödvändiga uppbrottet : reformera det ekonomiska biståndet. Arenaidé, 1-25, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2013) Barnfattigdom i Sverige : Årsrapport 2013. Rädda Barnen, 1-59, ISBN 978-91-7321-355-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2012) Barns ekonomiska utsatthet. Rädda barnen, 118, ISBN 9789173214315, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2012) Barns ekonomiska utsatthet. Rädda barnen, 125, ISBN 9789173214377, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2012) Befolkningsrörleser, försörjningsvillkor och bostadssegregation : en sociodynamisk analys av Malmö. Malmö stad, 69, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Angelin, Anna, Salonen, Tapio (2012) Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom. Malmö stad, 52, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2011) Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.. Rädda Barnen, 41, ISBN 978-91-7321-430-8, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio, Thornblad, Helene (2010) Barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnen, 45, ISBN 978-91-7321-428-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Salonen, Tapio (2010) Barns ekonomiska utsatthet. Rädda Barnen, 175, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Salonen, Tapio, Angelin, Anna (2012) "Barnfattigdomen i Malmö : forskning och handlingsstategier" 30-32, Akademikerförbundet SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk],
blackbox blackbox
TAPIO SALONEN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657788
photo of Tapio Salonen Tapio Salonen