MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Nilsson
Assistans Dean/Professor

Main research interests: working-class literature, marxist literary theory, literature and ethnicity, comics, and heavy metal.

Currently, I am mainly working with modern Swedish working-class poetry and working-class comics.

Selected publications in English:

A summary in English of the main argument in my book "Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa" (Imagined Cultural Diversity: Class and Ethnicity in Conteporary Swedish Prose Fiction) can be found here

List of publications


Research platforms

Collaborative Future Making pil show
MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil show
Rethinking Democracy pil show

Faculties and departments

Faculty of Culture and Society pil show
School of Arts and Communication pil show

Contact details

E-mail:magnus.nilsson@mau.se
Telephone:040-6657229
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Nilsson, Magnus (2003) Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna. Gidlunds förlag, 382 sidor, ISBN 91-7844-633-3, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Nilsson, Magnus (2014) "En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur" Samlaren;, 100-128, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2012) "Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri`s "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari`s "Kalla det vad fan du vill"" Scandinavian Studies;1, 27-58, Society for the Advancement of Scandinavian Study, ISSN 0036 5637, URL [länk], [länk],

  Nilsson, Magnus (2012) "Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur" Tidskrift för litteraturvetenskap;2012:1, 49-62, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Mischliwietz, Sandra, Nilsson, Magnus (2011) "Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur" Tidskrift för litteraturvetenskap;2, 5-16, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2010) "Swedish `Immigrant Literature` and the Constuction of Ethnicity" TijdSchrift voor Skandinavistiek;1, 199-218, TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 1875-9505, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2009) "Litteratur, etnicitet och föreställningen om det mångkulturella samhället" Samlaren, 270-304, Svenska litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2008) "Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the Conditions for Radical Politics in the "Postsocialist" Age" New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry;1, 31-44, ISSN 1715-6718, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2007) "Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga arbetarlitteraturen" Samlaren, 110-128, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2007) "Arbetarlitteratur, idenititet, ideologi" Tidskrift för litteraturvetenskap;2006:3-4, 154-177, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2007) "Arbetarkonst och arbetarlitteratur - så funkar det!" Arbetarhistoria;124 (2004:4), 35-38, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Scientific Journal Articles
  Nilsson, Magnus (2015) "Från klass i sig till klass för sig" Clarté : tidskrift för socialistisk kultur;1, 30–36, Svenska Clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2015) "Om Kapitalet : (om)läsning" Tidskrift för litteraturvetenskap;2014:3/4, 105-107, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2014) "The empire abroad and the empire at home : African American literature and the era of overseas expansion" 916-917, Taylor & Francis, ISSN 0141-9870, DOI [länk],

  Nilsson, Magnus (2013) "Klassen lever i litteraturen" Clarté;2, 12-19, Svenska Clartésektionen, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2013) "Litteraturen och bemanningsföretagen : litteraturpolitiska strategier hos Günter Wallraff och Kristian Lundberg." Arbetarhistoria;147–148, 27–31, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2011) "Klassmärkt radikalism" Clarté;2, 55-57, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2010) "Kurt Salomonsons ämne: Kampen under ytan" Clarté;1, s 52-57, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2010) "From "Industrial" to "Colorful"" , 22, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2008) "Arbetarlitteraturen i det mångkulturella samhället" Socialistisk Debatt;2, 115-146, Centrum för marxistiska samhällsstudier, ISSN 0246-1491,

  Articles
  Nilsson, Magnus (2012) "Tranströmer - skäl för skepsis" Clarté;1, 61-63, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "Jimmy Vulovic, Ensamhet och gemenskap i förvandling. Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner." Samlaren, 260-267, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133,

  Nilsson, Magnus (2009) "Arbetarlitteraturen och kulturarvet" Ivar Lo, 24-25, Ivar Lo-sällskapet, ISSN 1400-0652,

  Nilsson, Magnus (2007) "Ivar Lo-Johansson och äldrevården" Arbetarhistoria;121 (2007:1), 48, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nilsson, Magnus (2007) "Mag- eller kulturfrågan? Arbetarrörelsen och kulturpolitiken." Arbetarhistoria;124 (2004:4), 54-56, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nilsson, Magnus (2007) "Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott" Skandinavistik;2006:1, 64-65, Prof. Dr. Edith Marold och Prof. Dr. Lutz Rühling,

  Nilsson, Magnus (2007) "Den auktoritära staten (övers.)" Fronesis;24, 65-86, Tidskriftsföreningen Fronesis, ISSN 1404-2614,

  Monographs
  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | (2014) Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur. Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum, 284, ISBN 978-91-88396-32-7, ISSN 1102-5522,

  Nilsson, Magnus (2014) Literature and class : aesthetical-political strategies in modern Swedish working-class literature. Humboldt-universität, 172, ISBN 978-3-932406-36-2, ISSN 0933-4009, URL [länk],

  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | (2011) Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Språk- och litteraturcentrum i Lund, 232, ISBN 978-91-88396-27-4, ISSN 1102-5522,

  Nilsson, Magnus (2010) Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Gidlunds förlag, 228, ISBN 9789178447930,

  Nilsson, Magnus (2006) Arbetarlitteratur. Studentlitteratur, 190 sidor, ISBN 91-44-04409-7,

  Chapters in Monographs
  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2014) Arbetarlitteraturen och den nya vänstern i Sverige och Västtyskland. Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum, 155-164, ISBN 978-91-88396-32-7, ISSN 1102-5522,

  Fyksen, Bjørn Ivar (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2013) Prøysen och arbetarlitteraturen : en produktiv kombination. Oplandske Bokforlag, 13-24, ISBN 978-82-7518-216-4,

  Behschnitt, Wolfgang, De Mul, Sarah, Minnaard, Liesbeth (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2013) Literature in Multicultural and Multilingual Sweden : The Birth and Death of the Immigrant Writer. Rodopi, 41-61, ISBN 978-90-420-3733-5,

  Behschnitt, Wolfgang, De Mul, Sarah, Minnaard, Liesbeth (red./ed.) | Behschnitt, Wolfgang, Nilsson, Magnus (2013) "Multicultural Literatures" in a Comparative Perspective. Rodopi, 1-15, ISBN 978-90-420-3733-5,

  Smith, Laurajane, Shackel, Paul, Campbell, Gary (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2011) Swedish working class literature and the class politics of heritage. Routledge, 178-191, ISBN 978-0-415-61810-6, 978-0-415-61811-3, 978-0-203-81323-2,

  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2011) Arbetarlitteratur, teori, politik. Utkast till ett marxistiskt program för forskning och undervisning om svensk arbetarlitteratur.. Språk- och litteraturcentrum. Litteraturvetenskap. Lund, 199-208, ISBN 978-91-88396-27-4, ISSN 1102-5522, (PDF document) (application/pdf)

  Svensson, Birgitta, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2009) Radikalen och offentligheterna. Atlantis, 71-89, ISBN 978-91-7353-312-6,

  Bayer, Gerd (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2009) No Class? Class and Class Politics in British Heavy Metal. Ashgate, 161-180, ISBN 978-0-7546-6423-9,

  Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2008) Dikten och idealet. Absalon, 111-113, ISBN 978-91-88396-26-6, ISSN 1102-5522,

  Sjöberg, Birthe, Jonsson, Bibi (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2007) "De hängde anarkisterna". Studentlitteratur, 105-121, ISBN 978-91-44-04668-6,

  Nilsson, Magnus, Rydén, Per, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2007) Metal Mania i Gaborone: Om betydelsen av ras i hårsdockssubkulturer. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 107-118, ISBN 978-91-88396, ISSN 1102-5522,

  Jonsson, Bibi, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2006) Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn. Studentlitteratur, 79-92, ISBN 91-44-01677-8,

  Sjöberg, Birthe, Jonsson, Bibi (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2005) Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden. Studentlitteratur, 23-36, ISBN 91-44-04402-X,

  Jonsson, Bibi, Nykvist, Karin, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2004) Bara vara mor? Om moderskapet i Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds uiversitet, 182-192, ISBN 91-88396-20-7, ISSN 1102-5522,

  Conference Contributions
  Nilsson, Magnus (2009) "Diversity and Homogeneity in a “Multicultural Society”: A Critique of the Pervasive Picture of Collective Identities" (paper) 10, International Migration & Ethnic Relations Research Unit at the Univeristy of Bergen, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2009) "Arbetarlitteraturen och konstruktionen av arbetarklassen i det "mångkulturella" och "postindustriella" Sverige" (paper) 196-213, Centrum för Arbetarhistoria, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Zilliacus, Clas, Grönstrand, Heidi, Gustafsson, Ulrika (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2008) "Renegaten och arbetarlitteraturens gränser" (peer-review paper) 103-110, Åbo Akademis förlag, ISBN 978-951-765-418-0, 978-951-765-419-7,

  Nilsson, Magnus (2007) "Literature and diversity" (peer-review paper) Linköping University Electronic Press, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rossel, Sven Hakon (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2006) ""Den tredje vägens litteratur" - om den skandinaviska arbetarlitteraturens föregivna särart" (peer-review paper) 477-485, Praesens Verlag, Wien, ISBN 3-7069-0371-7, 978-3-7069-0371-4, ISSN 1817-8952,

  Gemzöe, Anker, Gornitzka, Sören, Kirkegaard, Peter, Mönster, Louise (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2004) "Berättandet i nyare svensk arbetarlitteratur" (peer-review paper) 185-191, Aalborg Universitetsforlag / International Association for Scandinavian Studies, ISBN 87-7307-723-2,

  Other publishing
  Nilsson, Magnus (2012) "Uttömmande om modernistisk tankesmedja : Johan Svedjedal, Spektrum 1931–1935 – den svenska drömmen : Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur" 29-30, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "John Ernest, CHAOTIC JUSTICE: RETHINKING AFRICAN AMERICAN LITERARY HISTORY" 1135-1137, Routledge, ISSN 1466-4356, DOI [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "Ord i rättan tid" 49-51, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2007) "Toril Moi, Ibsens modernisme (Henrik Ibsen and the Birth of modernism)" 579-582, Svenska litteratursällskapet, ISSN 0348-6133,
blackbox blackbox
MAGNUS NILSSON
PRODEKAN / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657229
photo of Magnus Nilsson Magnus Nilsson