MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Lindh
Senior Lecturer

Anders Lindh has a Ph.D. in History and a Master of Education for the Upper Secondary School and has mainly worked as a teacher in the main subject Science of Religion and Teaching and in online courses in the field of Adult Education.


Contact details

E-mail:anders.lindh@mau.se
Telephone:040-6658006
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Lindh, Anders (2014) "Unity pervades all activity as water every wave" : principal teachings and philosophy of Maharishi Mahesh Yogi. Malmö University, Faculty of Education and Society, ISBN 978-91-7104-577-5, 978-91-7104-578-2, ISSN 1652-2761, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lindh, Anders (2004) "Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande" 24, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders, Linnér, Bengt (2003) ""Distansutbildning passar in i mitt liv just nu!" Om hur studerande som läser svenska på distans ser på lärande i textbaserade webbkonferenser" Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle, 215-225, Högskolan i Gävle, ISBN 91-974893-0-1, ISSN 1652-0955, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders (1992) "Gatha - Gita. A Genre Study" Temenos, 125-143, Finnish Society for the Study of Comparative Religion, ISSN 0497-1817, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Lindh, Anders (2016) "Donovan och Maharishi : några reflektioner kring samhällsutveckling och andliga budskap i 1960-talets popkultur" M&STE : elektronisk tidskrift för konferensen musik & samhälle;1, 60-73, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, ISSN 2002-4622, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders (2003) "Reflexioner över bild i utbildning" Praktik och Teori;3, 61-74, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Linnér, Bengt, Lindh, Anders (2003) "Mönster i skrivsamtal på nätet : om svenskstuderandes lärande i textbaserade" Nära samarbete - på distans : nio texter om att lära på nätet Rapporter om utbildning;5/2003, 233-256, Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Lindh, Anders | Emsheimer, Peter, Lindh, Anders (red./ed.) (2007) ”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet. Från syfte till gestaltning : på väg mot vetenskaplighet i examensarbetet inom Särskild lärarutbildning, SÄL - Särskild lärarutbildning, (PDF document) (application/pdf)

  Junermark, Lennart (red./ed.) | Lindh, Anders (2006) ”Det kan vara svårt att sätta fingern på vad det är, men… ansiktet skapar närvarokänsla!” - Några blivande lärares tankar om närvaro i videokonferens med webbkamera. SÄL - Särskild lärarutbildning, 116-144, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Lindh, Anders (2009) "Det är just det där, att man kan planera lektionerna på impuls..." : om UR-program som strömmande media i skolan. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders, Linnér, Bengt (red./ed.) | (2003) Nära samarbete på distans : nio texter om att lära på nätet. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Linnér, Bengt, Lindh, Anders (2001) Lärande i webbkonferenser: Vad säger studerande som läser svenska på distans?. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001, 32, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders (2000) "Det är knappt man vågar berätta vilket program man går på i gymnasiet". Rapport om föreställningar och attityder i en IP-klass på gymnasiet. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2000, 59, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANDERS LINDH
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658006
photo of Anders Lindh Anders Lindh