MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Jobér
Senior Lecturer

Research focus: Educational changes, reproduction of inequalities in education and Post humanistic education


Faculties and departments

Department of Natural Science, Mathematics and Society pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:anna.jober@mau.se
Telephone:040-6658014
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

Education Inc.
IOSTE conference 2018
Education and post-theory
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Jobér, Anna (2017) "Skolan och dess olika brukarperspektiv" Skola och samhälle;, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Bergstedt, Bosse, Jobér, Anna (2016) "Inledning" 5-6, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Doctoral thesis
  Jobér, Anna (2012) Social Class in Science Class. 235, ISBN 978-91-86295-31-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Jobér, Anna (2016) "Revising laboratory work : sociological perspectives on the science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1510, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Jobér, Anna (2016) "Tid för ting" Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;7, 7-15, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Articles
  Jobér, Anna (2015) "Klassen framför allt" Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt;4, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Jobér, Anna (2015) "Rosling och vär(l)den" Skola och samhälle;, Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, URL [länk],

  Monographs
  Jobér, Anna (2015) Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget. Natur och Kultur, 166, ISBN 9789127139367, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) | Jobér, Anna (2018) Education Extended : A Sociomaterialist Perspective on Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science : A Nordic View, Springer, 17-28, ISBN 978-3-319-61190-7, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Conference Contributions
  Jobér, Anna (2017) "Stay in the tension" In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education, (other) 5, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2016) "Sociomaterialistic Perspective on Science Education" (other)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Jobér, Anna, Rubin, Maria (2015) "Om doktorandernas roll i forskarutbildningen" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2015) "Unfolding Processes of Accountability in a Changed Educational Landscape" (paper) EERA, Other 28 SES 09 A, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2013) "Descriptions and analyses of the science classroom with a social class perspective" (peer-review paper) 1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "Social class in science class" (peer-review paper) 4, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "”But with the girls, I have to do test or else I don’t know”" , (other)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of Inequalities in the Teaching and Learning of Science" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of inequalities in the teaching and learning of science" (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2010) "Science for citizenship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Jobér, Anna (2015) "Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?"
 • Other tasks and merits

 • Education Inc. Ongoing research Project. Funded by Research council. PL: Prof. Malin Ideland.

blackbox blackbox
ANNA JOBÉR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658014
www.mah.se
photo of Anna Jobér Anna Jobér