MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catarina Economou
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:catarina.economou@mau.se
Telephone:040-6658169
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Economou, Catarina (151016) "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 346, ISBN 978-91-7346-843-5, 978-91-7346-843-5, ISSN 0436-1121, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. thesis
  Economou, Catarina (2007) Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det?. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 158, ISBN 91-976140-1-7, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Economou, Catarina, Haijer, Maaike (2019) "Integrating Syrian refugee teachers into Swedish educational labour market : reflections on a fast track design" Education Inquiry;, Routledge, ISSN 2000-4508, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Economou, Catarina (2018) "”På samma villkor?” : Litteraturundervisningens varför och vad i gymnasieämnet svenska som andraspråk" Utbildning & Demokrati;3, Tema: Läsning och demokrati, 53-75, ISSN 1102-6472, (PDF document) (application/pdf)

  Economou, Catarina (2015) "Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum" Acta Didactica Norge;1, Art 9, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ISSN 1504-9922, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Einarsson, Jan, Malmgren, Gun (red./ed.) | Einarsson, Jan, Malmgren, Gun, Lundström, Stefan, Economou, Catarina, Olin-Scheller, Christina, Skoog, Marianne, Holmsved, Maria, Ask, Sofia, Hultin, Eva, Mehrstam, Christian, Årheim, Annette, Bergman, Lotta, Sandblad, Fredrik, Palmér, Anne, Lim Falk, Maria, Olsson, Eva-Kristina (2003) Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 287, ISBN 91-974722-0-4, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Hajer, Maaike, Economou, Catarina (2017) Following a Fast Track Course for Refugee Teachers at Malmö University : Följeforskning kring Snabbspårekursen vid Malmö Högskola 2016-2017. Malmö University, 37, (PDF document) (application/pdf)

  Previous publications
blackbox blackbox
CATARINA ECONOMOU
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658169
photo of Catarina Economou Catarina Economou