MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Qvarsebo
Senior Lecturer

Faculties and departments

Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:jonas.qvarsebo@mau.se
Telephone:040-6658348
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Qvarsebo, Jonas (2006) Skolbarnets fostran : enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. Linköpings Universitet, 213, ISBN 91-85523-26-7, ISSN 0282-9800, Other diva2:22302, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Qvarsebo, Jonas (2018) "Fabricating and Governing the Swedish School Pupil : The Swedish Post-War School Reform and Changing Discourses of Discipline and Behaviour" Nordic Journal of Educational History;2, 111-130, Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-9076, (PDF document) (application/pdf)

  Lalander, Philip, Qvarsebo, Jonas (2016) "The performance and meaning of punk in a local Swedish context" Educare;2, 26-49, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-701-4, 978-91-7104-700-7, ISSN 1653-1868, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas (2012) "Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school 1946-1962 : a genealogical perspective" Paedagogica Historica;2, 217-235, Taylor & Francis, ISSN 1477-674X, DOI [länk],

  Monographs
  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2017) Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Studentlitteratur, 184, ISBN 9789144109572,

  Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | (2016) EDUCARE 2016:2 Conference issue: politics of identity, activism and pedagogy in punk of hip-hop studies. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 98, ISBN 978-91-7104-700-7, 978-91-7104-701-4, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningdiskurs. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Lalander, Philip, Qvarsebo, Jonas (2014) Punk i Peking : motstånd, attityd och mening. Peking studio, 191, ISBN 978-91-637-6362-5,

  Chapters in Monographs
  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) (2017) Barndomens historiska framväxt. Utbildningsvetenskap för förskolan [Andra utgåvan], Natur och Kultur, 43-63, ISBN 9789127818767,

  Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom | Fejes, Andreas, Nicoll, Katherine (red./ed.) (2015) Are we constructing Lutherans, people with values or US citizens?. Foucault and a Politics of Confession in Education, Routledge, 146-158, ISBN 9781317650133, 9780415833813, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier. Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Studentlitteratur, 1-20, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Qvarsebo, Jonas | Trägårdh, Lars, Hallin, Hanna, Skov Henriksen, Lars, Selle, Per (red./ed.) (2013) Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid;, SNS Förlag, 160-175,

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) (2011) Perspektiv på skola och barndom. Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år, Natur & Kultur, 25-43, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning. Från storslagna visioner till professionell bedömning : om barndom, utbildning och styrning, Malmö Högskola, Lärarutbildningen, s 9-13, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) (2010) Barndomens historiska framväxt. Utbildningsvetenskap för förskolan, Natur och kultur, s 39-60, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Axelsson, Thom (2010) Att lära sig välfärdsstatens normer. Malmö högskola, s 43-60, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Månsson, Annika (2010) Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 148-160, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Malmö högskola, 93-107, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Lilja, Peter (2010) Globalisering, utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 206-220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats, Zetterqvist Nelson, Karin (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas (2009) Grundskolereformen och talet om differentieringen : differentieringsfrågan och konstruktionen av barns och ungdomars olikheter. Historien, barnen och barndomarna : vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin, Linköpings universitet, 281-311, ISBN 978-91-7393-628-6,

  Conference Contributions
  Qvarsebo, Jonas (2007) "Corporal Punishment, Disciplinary Regimes and the Irony of History" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JONAS QVARSEBO
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658348
photo of Jonas Qvarsebo Jonas Qvarsebo