MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Greiff
Head Of Department/Professor

Mats Greiff is professor in history. He is particularly interested in social and cultural history and uses concepts as class, gender, ethnicity and generation. Earlier on, the research were focused on Labour and Working Class history with a gender perspective. Another field of interest was the conflict in Northern Ireland. Greiff has also worked on the history of Swedish horse.- and harness racing. In more recent yeras, Greiff has focused on the relation between popular music and societal change. Among other s, he has published on rock-Music, youth and the formation of generations in GDR. Another Project within this field is on country music, gender and local Identity in the Applachians. The latest Project is on the historical roots of the English popular Music of the sixties.


Contact details

E-mail:mats.greiff@mau.se
Telephone:040-6658026
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434d
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Greiff, Mats (2009) "Gycklare och socialrealistisk skildrare : Karnevalism, klass och genus hos Dolly Parton" Kulturella perspektiv;3-4, 29-42, Föreningen kulturella perspektiv, ISSN 1102-7908,

  Scientific Journal Articles
  Greiff, Mats (2007) "Ernst Nilsson och arbetet vid Kockums kontor under mellankrigstiden" TAM-revy;2007:1,

  Monographs
  Berggren, Lars, Greiff, Mats (2009) En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, 404, ISBN 9789144052465,

  Chapters in Monographs
  Greiff, Mats, Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats (2016) Musikgörande och politik : tradjazz i England under efterkrigstiden. Mezzo Media, 170-192, ISBN 978-91-639-2284-8,

  Andersson, Nils, Greiff, Mats (red./ed.) | Greiff, Mats (2015) Från språk till dragspelsmusik : om identitetsskapande i cajunkultur. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 66-84, ISBN 978-91-7104-654-3, ISSN 1652-2761,

  Askander, Mikael, Lundin, Johan A, Söderman, Johan (red./ed.) | Greiff, Mats (2014) 1950-talets engelska skifflerörelse : då amerikansk musik och brittisk arbetarkultur smälte samman. Kira, 93-118, ISBN 978-91-980921-9-6,

  Lundin, Johan (red./ed.) | Greiff, Mats (2012) Hur countrymusiken formades till en manlig arena : ett försök till omvärdering av betydelsen av ’The Brstol Sessions’. Kira, 83-106, ISBN 978-91-979150-5-2,

  Horgby, Björn, Nilsson, Fredrik (red./ed.) | Greiff, Mats (2010) ”’We have to come to an end with the monotony of Yeah, Yeah, Yeah" : Pop and Rock Music in the GDR and a Generational Challenge to the State in the 1960s. Cambridge Scholars Publishing, 39-48, ISBN 978-1-4438-2163-6,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Johansson, Jesper, Svanberg, Johan, Thor, Malin (red./ed.) | Greiff, Mats (2010) Från fri och obunden kvinna till manlig cowboy. Om social förändring, maskulinitet och musikomvandling i Appalacherna. Big Bad Books, 333-349, ISBN 978-91-978980-0-3,

  Greiff, Mats (2009) "No man shall control me". Utmaningar av traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt inom countrymusik. Malmö University, 237-262, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Greiff, Mats (2009) Rocken och muren : Rockmusikrörelser och den statliga byråkratin i DDR 1960-1989. Malmö University, 158-185, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Greiff, Mats, Horgby, Björn, Berggren, Lars (2009) Rockens makt, myter och identiteter. Malmö University, 9-16, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars (2008) Popmusikens Malmö.

  Mc Conville, Chris (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) "Presumably I am like a mother to the horses I tend". gender relations within harness racing in Sweden. Australian Society for Sports History, 49-64, ISBN 978-0-9804815-0-1,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Från sillamarknad till kommunikation och högskola. Omvandling och förnyelse i Malmö under 700 år. Malmö University Press, 13-29, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Devine, Francis, Lane, Fintan, Puirseil, Niamh (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Striking For The Right To Be Late At Work: Worker’s Resistance To Employers’ Time Discipline In Lurgan Power Loom Factories, 1899-1914. Irish Academic Press, 118-134, ISBN 978071652865,

  Uhlin, Hans-Erik (red./ed.) | Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Genus och arbetsdelning.

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Överklassens fritidsnöje och folksport – hästkapplöpningarnas historia. Carlssons,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) "Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem". Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna. Carlssons,

  Greiff, Mats (2007) Stallbackskultur, makt och arbete i svensk travsport 1930-2005. Carlssons,

  Martinsdotter, Kerstin (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars (2003) "Sjelfklart är, att då arbetarne stå under ständig uppsikt, arbetsprestationen blir större..." Om kontroll över och standardisering av arbetet vid Kockums Mekaniska Verkstad. Malmö stadsarkiv, 97-108, ISBN 91-971637-2-4, ISSN 1101-4628,

  Conference Contributions
  Greiff, Mats (2014) "From Women`s Experiences to the Cowboy Myth : Associations Between Societal Change, the Making of Professionalized Country Music and changed Gender relations in Appalachia" (paper) 7, Wiley, (Word document) (application/msword)

  Greiff, Mats (2008) "Rock Music, Rebellion and the Wall. Pop and rock music in GDR and challenges to the statein the 1960s" (paper)

  Reports
  Greiff, Mats (2004) Vi bodde, bad och blev utbildade som om vi vore på skilda kontinenter: katolska och protestantiska arbetare i Belfast 1850-1914. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISBN 91-7104-036-6, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf) (JPEG Image) (image/jpeg)

  Other publishing
  Greiff, Mats (2015) "When American Folk Met English Music Hall : the English Skiffle Movement in the 1950s" PCA,

  Greiff, Mats (2009) "En motsägelsefull blondin – den karnevaliska Dolly Parton"
blackbox blackbox
MATS GREIFF
PREFEKT / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658026
www.mah.se
photo of Mats Greiff Mats Greiff