MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annika Karlsson
Lecturer

Research programme

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil show

Faculties and departments

Department of Natural Science, Mathematics and Society pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:annika.karlsson@mau.se
Telephone:040-6658366
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Lavonen, Jari, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Uitto, Anna, Hahl, Kaisa (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "CODE-SWITCHING AS A LINGUISTIC RESOURCE IN THE MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOM" 1820-1831, University of Helsinki, ISBN 978-951-51-1541-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stuchli´kova´, Iva, Rokos, Luka´s?, Petr, Jan (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOMS" 112-115, University of South Bohemia, ISBN 978-80-7394-595-4, (PDF document) (application/pdf)

  Doctoral thesis
  Karlsson, Annika (2019) Det flerspråkiga NO-klassrummet - En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. Malmö universitet, ISBN ISBN 978-91-7104-987-2, . (Word document) (application/msword)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "The continuity of learning in a translanguaging science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2018) "Multilingual students` use of translanguaging in science classrooms" International Journal of Science Education;, 1-22, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av NO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO I;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Conference Contributions
  Karlsson, Annika (2017) "Det flerspråkiga NO-klassrummet" Lärarutbildningför framtidens samhälle : Ett seminarium i Olle Holmbergs anda, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2017) "Translanguaging practice in science education" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) European Science Education Research Association (ESERA), (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "TRANSLANGUAGING PRACTICE IN SCIENCE EDUCATION" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet" (other) 5-6, Malmö högskola, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum" (other) 19-20,

  Karlsson, Annika (2014) "Flerspråkigheten som en språklig resurs i NO-klassrummet" (paper) FND,

  Other publishing
  Karlsson, Annika (2015) "Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet" 1-25, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, URL [länk],
blackbox blackbox
ANNIKA KARLSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658366
photo of Annika Karlsson Annika Karlsson