MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Lindkvist
Senior Lecturer

Christina Scholten, associate professor in urban studies, has a Ph.D in human geography. Christina is a senior lecturer at Malmö university and her main research focus are gender equality and gender studies, regional development, planning and qualitative methodology.


Research programme

Institute for Urban Research pil show

Contact details

E-mail:christina.lindkvist@mau.se
Telephone:040-6657793
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Scholten, Christina, Witmer, Hope (2017) "The opaque gendered lens : barriers to recruitment and career development" Gender in Management;1, 47-65, Emerald, ISSN 1754-2413, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hrelja, Robert, Monios, Jason, Rye, Tom, Isaksson, Karolina, Scholten, Christina (2017) "The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems" International Journal of Sustainable Transportation;8, 611-622, Taylor & Francis, ISSN 1556-8318, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt S, Anders (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Friberg, Tora, Sandén, Annika (2012) "Re-reading time geography from a gender perspective : examples from gendered mobility" Tijdschrift voor economische en sociale geografie;5, 584-600, Wiley-Blackwell, ISSN 0040-747X, DOI [länk],

  Monographs
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISBN 978-91-86491-48-2,

  Chapters in Monographs
  Nahnfeldt, Cecilia, Lindberg, Malin (red./ed.) | Scholten, Christina (2013) Att få syn på vardagens innovationspotentialer. Är det nå`n innovation : Att nyttiggöra hum/sam-forskning, Karlstad Universitet, 90-110, ISBN 978-91-7063-513-7, ISSN 1403-8099, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Hansson, Agneta, Stridh, Kicki, Swärdh, Mia (2012) Inward and Outward learning processes. Vinnova, 198-220, ISBN 978-91-86517-71-7, ISSN 1650-3104, URL [länk],

  Conference Contributions
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Scholten, Christina, Ihlström, Jonas, Johansson, Sofie, Anund, Anna (2017) Hot och våld mot bussförare och tågvärdar. K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 71, ISBN 978-91-7753-487-7, 978-91-7753-488-4, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Levin, Lena, Faith-Ell, Charlotta, Scholten, Christina, Aretun, Åsa, Halling, Jon, Thoresson, Karin (2016) Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, 1-80, ISBN 978-91-7623-658-1, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Blom, Torbjörn, Scholten, Christina (2012) Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län. Regionförbundet Södra Småland, 55 p., URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scholten, Christina (2012) Makten över maten? : en fråga om perspektiv. Skånes Livsmedelsakademi, 33 p., (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Liljeroth, Cristina, Lindqvist Scholten, Christina (2012) Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?. Malmö högskola, 86, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CHRISTINA
LINDKVIST

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657793
photo of Christina Lindkvist Christina Lindkvist