MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning med sina forskningsintressen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adelmann, Kent
Adelmann, Kent

Lyssnande, reception av talspråk, talinteraktion, dialog; Svenska med didaktisk inriktning; Tvärvetenskaplig forskning; Utbildningsvetenskap

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Afzelius, Maria
Ahlgren, Camilla
Ahlgren, Camilla, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar; Arbetsvetenskap; Sociologi

Albér, Cathrine
Albér, Cathrine, forskare

Medicin; Naturvetenskap; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Fysikalisk kemi; Kemi; Biokemi

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alenezi, Ali Ayed Fahed
Alenezi, Ali Ayed Fahed

Implantat; Odontologi

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetsadjunkt

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alm, Jens
Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Odontologi

Alvarez Uribe, Alberto
Alvarez Uribe, Alberto, doktorand

Artificiell intelligens; Procedural content generation; Datavetenskap; Programvaruteknik

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Religionssociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociologi

Ameri, Arman
Ameri, Arman, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Oral protetik

Amhag, Lisbeth
Amhag, Lisbeth, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Bedömningsprocesser; Nätbaserat lärande; Responsgivning

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning

Andersson, Annica
Andersson, Annica, professor, biträdande

Matematik; Pedogik

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Gabriela
Andersson, Gabriela

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Integration, migration, människa; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Andersson, Irene
Andersson, Irene, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Medicin; Odontologi; Traumatology; Traumatologi

Andersson, Lisa
Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier; Ekonomisk geografi

Andersson, Mika
Andersson, Mika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Samhällsvetenskap; Vetenskapsteori; Viktimologi; Hatbrott

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Tommy
Andersson, Tommy

Teknikvetenskap; Emc, rfid

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Flyktingpolitik; Flyktingmottagande; Sociologi

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, biträdande prefekt/prodekan/professor

Kemi; Medicin; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Handikappforskning

Ashouri Mousaabadi, Majid
Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Axtelius, Björn
Axtelius, Björn, forskare

Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, doktorand

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård

Bakitian, Fahad
Bakitian, Fahad

Oral protetik; Odontologisk teknologi; Biomaterial; Odontologi

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Bettfysiologi; Fysiologi; Kirurgisk forskning; Implantat

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspsykologi

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Etnicitet; Migration

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi; Informatik, data- och systemvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informationsteknik; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Säkerhetspolitik; De postsovjetiska staterna

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Historieämnen; Modern historia; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Ledning och organisation; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsodontologi; Folkhälsovetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Migration; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi

Avfall; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Konstruktionsmaterial; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk fysik; Teknikvetenskap

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Idrott; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska språket

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetsadjunkt

Funktionella material; Naturvetenskap; Analytisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Elektrokemi; Biokemi; Kemi; Biofysikalisk kemi; Fysikalisk kemi; Biomaterial

Björkner, Annika
Björkner, Annika, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Naturvetenskap; Matematik; Teknikvetenskap

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Statistik; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Äldre och åldrande

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, gästprofessor

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, avdelningsföreståndare/klinikchef/prefekt/professor/övertandläkare

Odontologi

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Transport management; Företagsekonomi

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Tvåspråkighet; Migration; Pedagogik

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, universitetslektor

Teknikvetenskap

Braian, Michael
Braian, Michael, doktorand

Odontologi

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta

Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidigt födda barn

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Medicin; Biologi; Arbetsfysiologi; Idrott

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Etnicitet; Migration

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Buza-Vidas, Natalija
Buza-Vidas, Natalija, forskningshandläggare

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, forskare

Fysikalisk kemi; Kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biologi; Naturvetenskap; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Carlsson, Bo
Carlsson, Bo

Idrott; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Carlström, Charlotta
Carlström, Charlotta, universitetsadjunkt

Sexologi; Genus; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Barn; Genus; Etnicitet; Socialt arbete; Pedagogik; Ungdomsforskning; Sociologi

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Politisk styrning; Kommunpolitik; Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Orala implantat; Odontologi; Oral protetik; Biomaterial

Christell, Helena
Christell, Helena, st-tandläkare

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Etnicitet; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, professor, biträdande

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dackert, Ingrid
Dackert, Ingrid, universitetslektor

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, programledare/universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Artificiell intelligens; Spelutveckling

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Medicin; Odontologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi; Oral mikrobiologi

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Delgado, Caroline
Delgado, Caroline, forskningsassistent

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, gästprofessor

Diogo Löfgren, Christina
Diogo Löfgren, Christina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Odontologi; Migration; Genus; Socialt arbete; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Samhällsvetenskap

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap; Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genus; Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Medicinens historia; Kulturantropologi; Modern historia; Samtidshistoria; Vetenskapsteori; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, prefekt/professor

Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Biologi; Naturvetenskap

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetsadjunkt

Etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Samtidshistoria; Historia; Modern historia

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Systemteknik; Programvaruteknik; Datavetenskap; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, programledare/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Atom- och molekylfysik; Kärnfysik; Naturvetenskap

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eliasson, Per
Eliasson, Per, seniorprofessor

Humaniora och religionsvetenskap; Historiedidaktik; Miljöhistoria

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexuell och reproduktiv hälsa ; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Genus; Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa

Elmfeldt, Johan
Elmfeldt, Johan

Litteraturdidaktik; Mediekulturella och medieteknologiska förändringar; Medieekologi; Svenska med didaktisk inriktning; Utbildningsvetenskap

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, postdoktor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Biologi; Naturvetenskap; Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi

Elsrud, Torun
Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Datavetenskap; Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Naturvetenskap; Medicin

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, programledare/universitetslektor

Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa; Parodontologi; Immunologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Oral mikrobiologi

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Fenomenologi; Socialt arbete

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, forskningsassistent

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik; Socialpolitik; Sociologi

Enö, Mariann
Enö, Mariann, universitetslektor

Sociologi; Pedagogik; Genus

Ericson, Dan
Ericson, Dan, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Cariologi; Odontologi

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Medicin; Immunologi; Adjuvant; Vaccin

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Tailoring; Teknikvetenskap; Övrig informationsteknik; Programvaruteknik

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idrott

Eriksson-Sjöö, Tina
Eriksson-Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Agile methods; Controlled experimentation; Programvaruteknik; Datalogi

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Naturvetenskap; Biokemi; Analytisk kemi

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Viktimology; Gravid och våldsutsatt; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Övrig bearbetning/sammanfogning; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial; Induktionsvärmning

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia

Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Kulturgeografi; Statsvetenskap

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Fransson, Jonas
Fransson, Jonas, utvecklare av forskningsstöd

Fransson, Ola
Fransson, Ola, biträdande prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Policy och organisering; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Etnografi; Socialt arbete; Socialvetenskap

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Postkolonialism; Sociologi; Ungdomsforskning; Etnografi; Genus; Etnicitet

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Genus; Etnicitet; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Gegner, Harald
Gegner, Harald

Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Kulturgeografi; Kriminologi

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunologi; Immunbiologi; Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; User experience design research; Designvetenskap

Glaser, Joakim
Glaser, Joakim, universitetslektor

Historia

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Grander, Martin
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Sociologi

Graziano, Maria
Graziano, Maria

Humaniora och religionsvetenskap

Greiff, Mats
Greiff, Mats, professor

Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Populärmusik; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Modern historia

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Socialvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus; Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Samhällsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Socialt arbete

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/universitetslektor

Ekokardiografi; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin; Pedagogik

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Guoqing, Pan
Guoqing, Pan, postdoktor

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Göransson, Hans Anders
Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Informationsteknik; Programvaruteknik; Datalogi; Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems

Halilovic, Mujo
Halilovic, Mujo

Samhällsvetenskap

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Genus; Etnicitet; Migration

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, forskare

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Idrott; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Hälso- och sjukvård i samhället; Interaktionsdesign; Sociala innovationer

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, universitetslektor

Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein; Utbildningsvetenskap

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, biträdande prefekt/universitetslektor

Fysik; Atomfysik; Atom- och molekylfysik; Atomär astrofysik; Astronomi

Hartsmar, Nanny
Hartsmar, Nanny

Samhällsvetenskap; Internationell pedagogik; Pedagogik

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kognitionsvetenskap

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Miljöundervisning; Ekologi; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hayashi, Mariko
Hayashi, Mariko

Odontologi

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Idrott; Samhällsvetenskap; Genus, barndomshistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

World polity theory; Organization theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Övrig fysik; Fysik; Numerisk analys; Tillämpad matematik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Ytbehandlingsteknik; Korrosion; Ytevolution

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Litteraturvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellborg, Anna Maria
Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Teknikvetenskap; Informationsteknik; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Omvårdnad

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Mijlöhumaniora; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap; Konstnärlig forskning

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Litterär översättare från spanska; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning

Henningsson-Yousif, Anna
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Statsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap

Hermansson, Carina
Herz, Marcus
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor

Flyktingar; Migration; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Etnografi

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Design; Social innovation; Living labs; Konstnärlig forskning

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, biträdande prefekt/universitetslektor

Holm, Hilma
Holm, Hilma, universitetsadjunkt

Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Interaktionsdesign

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Estetiska ämnen; Barn; Genus; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Pedagogik

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Agila metoder; Informationsteknik; Datavetenskap; Informationsteknologi

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Genus; Etnicitet

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Hudson, Jean
Hudson, Jean

Engelska språket; Lingvistik; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Forskning om europa; Statsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hylén, Mia
Hylén, Mia

Anestesiologi och intensivvård; Kirurgi; Medicin

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Psykiatri; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Onkologi; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Äldre och åldrande

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Barn och ungdomar; Otrygghet; Barn- och ungdomspsykiatri; Migration; Etnicitet; Kriminologi

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Pedagogik; Naturvetenskap

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin; Kirurgi; Kirurgisk forskning

Jalaliniya, Shahram
Jalaliniya, Shahram, postdoktor

Gaze interaction; Multimodal interaction; Wearable computing; Mixed reality; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Etnicitet; Migration; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Janzon, Ellis
Janzon, Ellis

Medicin; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende; Samhällsvetenskap

Jarhall, Jessica
Jarhall, Jessica, doktorand

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Informationssystem; Ingelligent gods; Datavetenskap

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Sociologi; Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johansson, Roger
Johansson, Roger, avdelningsföreståndare/professor

Historia

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Forskning om offentlig sektor; Socialvetenskap; Socialt arbete; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, prefekt/universitetslektor

Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering; Rättsvetenskap/juridik

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jonsdottir, Fanny
Jonsdottir, Fanny

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jonsson Malm, Carolina
Jonsson Malm, Carolina, forskningshandläggare

Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Etnicitet; Samtidshistoria; Historia

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Litteraturvetenskap; Genus

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Genus; Idrott

Jönsson, Per
Jönsson, Per, biträdande prefekt/professor

Atom- och molekylfysik; Tillämpad matematik

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Karlsson, Lennart
Karlsson, Lennart, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk fysik; Fysik; Kärnfysik; Atom- och molekylfysik; Atomfysik; Tillämpad matematik; Naturvetenskap

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Teknik och social förändring; Kulturarv och kulturproduktion; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Litteraturvetenskap

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik

Kjellberg, Sara
Kjellberg, Sara, bibliotekschef

Övrig samhällsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Knez, Kelly
Knez, Kelly, universitetslektor

Knutsson, Kerstin
Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Programvaruteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Datorteknik; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Etnicitet; Genus; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Utbildningsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef/universitetslektor

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsmedicin; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Teknik och social förändring; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap; Litteraturvetenskap; Retorik; Historisk-filosofiska ämnen; Filmvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kroona, Liv
Kroona, Liv, doktorand

Odontologi; Oral patologi och rättsodontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin; Kirurgisk forskning

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Arbetsmarknadsforskning; Socialpolitik; Socialvetenskap; Socialt arbete; Ungdomsforskning

Kärrholm, Mattias
Kärrholm, Mattias, professor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum

Lupp

Lager, Anders
Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral mikrobiologi; Cariologi

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Samhällsvetenskap; Fritidsvetenskap; Idrott

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Migration; Genus; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Sociologi; Kriminologi; Rättssociologi

Lam, Julia
Lam, Julia, klinisk assistent

Bettfysiologi

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Civilrätt

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap; Företagsekonomi

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrottsforskning; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Idrott

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Migration; Genus; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Larsson, Christel
Larsson, Christel, universitetslektor/övertandläkare

Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker; Odontologi

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Larsson, Per
Larsson, Per

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Pedagogik; Vetenskapsteori; Samhällsvetenskap

Leckner, Sara
Leckner, Sara, programledare/universitetslektor

Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori; Informationsteknik

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Leisnert, Leif
Leisnert, Leif

Odontologi

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Leppäniemi, Henriikka
Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Idé- o lärdomshistoria; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Liedholm, Rolf
Liedholm, Rolf

Odontologi

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lilja Karlander, Eva
Lilja Karlander, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Sociologi; Demografi; Socialvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Genus; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Äldre och åldrande

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogik; Idrottsforskning; Pedagogiskt arbete; Idrott; Konstnärlig forskning

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Övrig samhällsvetenskap; Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Radiologisk forskning; Odontologi

Lindh, Liselott
Lindh, Liselott, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Odontologi; Oral protetik; Medicin; Biomaterial; Gränsytefenomen i munhålan; Saliv och pellikel; Barriärfunktion salivfilmer; Muntorra patienter; Saliversättingsmedel; Sårläkning; Zirkonia; Overdentures; Implantat; Fasta broar

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindquist, Hans
Lindquist, Hans, seniorprofessor

Engelska språket; Lingvistik

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Socialvetenskap; Socialt arbete; Övrig samhällsvetenskap; Handikappforskning; Forskning om offentlig sektor

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Hållbar utveckling; Humanekologi

List, Thomas
List, Thomas, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Odontologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Genus; Kulturgeografi; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Företagsekonomi; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Samhällsvetenskap

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Genus; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Migration

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Genus; Etnicitet; Migration; Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Bedömning av muntlig kommunikation; Pedagogik

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Samhällsvetenskap; Sexologi

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Migration; Etnicitet; Genus; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral hälsa; Tandvårdsbehov

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Ungdomsforskning

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys; Barn

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsvetenskap

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barn; Barndom; Värdegrundsarbete; Cirkuspedagogik; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lönn, Johanna
Lönn, Johanna, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Mupp

Ma, Mingming
Ma, Mingming, doktorand

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, prefekt/professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Magnusson, Mia-Maria
Magnusson, Mia-Maria

Kriminologi

Magnusson, Märta-Lisa
Magnusson, Märta-Lisa, universitetslektor

Ethnopolitical conflicts; "de facto" states; The caucasus region - past and present

Mahmood, Deyar
Mahmood, Deyar, forskare

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Kultur i vården; Epidemiologi; Socialmedicin; Migration; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin; Äldre och åldrande

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem; Biologi; Kemi; Fysik; Naturvetenskap; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Samhällsvetenskap

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musikpedagogik; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Utbildningsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Psykologi; Idrott

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Mazurov, Nikita
Mazurov, Nikita, postdoktor

Kulturstudier; Kriminalteknik; Immateriella rättigheter; Fildelning

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies; Statsvetenskap

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Klimaträttvisa, energirättvisa; Humaniora och religionsvetenskap

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet; Kriminologi

Merte, Lindsay Richard
Merte, Lindsay Richard, universitetslektor

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Multiagent systems; Smart grids

Milosavljevic, Aleksandar
Milosavljevic, Aleksandar, st-tandläkare

Odontologi

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Genus; Arbetsvetenskap; Jämställdhet; Arbetsliv

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel

Sexologi; Samhällsvetenskap

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Naraghi, Sasan
Naraghi, Sasan

Odontologi; Retention och stabilitet. maxillans framtänder. ortodonti.

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Biofilmer; Oral mikrobiologi; Odontologi

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Övriga teknikvetenskaper; Informationsteknik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Nationalekonomi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Sara Ellis
Nilsson, Sara Ellis, universitetslektor

Kulturarv och kulturproduktion; Historiska kulturer; Historieämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Fritidspolitik; Ungdomsarbete

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Historisk-filosofiska ämnen; Idrott

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Utbildningsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Samhällsvetenskap

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, postdoktor

Utvärdering; Forskning om offentlig sektor; Socialt arbete; Arbetsvetenskap

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Vardagsliv; Föräldraskap

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, universitetslektor, adjungerad

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Normark, Gun
Normark, Gun, biträdande prefekt/universitetsadjunkt

Idrott; Samhällsvetenskap; Ekonomi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Institutionell etnografi; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociologi; Handikappforskning

Nybelius, Marit
Nyberg, Eva
Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Historia; Historieämnen; Modern historia; Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, forskare

Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Immunbiologi; Tumörimmunologi; Kardiovaskulär medicin; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi

Olander, Clas
Olander, Clas, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Literacy; Multimodala representationer

Oliveira Martins, Bruno
Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Ekonomi; Arbetsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Olsson, Anette
Olsson, Anette, forskningsassistent

Familjeforskning; Sociologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Genus; Äldre och åldrande

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Kondenserade materiens fysik; Materialfysik med ytfysik; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Olsson, Tony
Olsson, Tony, universitetsadjunkt

Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Retorik; Språkvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Svenska med didaktisk inriktning

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Samhällsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Genus; Etnicitet; Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength; Odontologi

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Rekommendationssystem; Datavetenskap

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, universitetslektor/övertandläkare

För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk; Odontologi

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Peiteado Fernandez, Vitor
Perez, Enrique
Perez, Enrique, universitetslektor

Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Samhällsvetenskap; Migration

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Bim; Projektplanering; Projektledning; Kunskapsledning; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Byggnadsteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Produktionsteknik; Miljöteknik; Teknikvetenskap

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil

Samhällsvetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Förskola

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Teknik och social förändring; Informationsteknik

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Övrig samhällsvetenskap; Idrott

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Migration; Forskning om europa

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Musikterapi; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Etnografi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Petersson, Kerstin
Petersson, Kerstin

Epidemiologi. behandling av sjukdom i tandpulpan.; Odontologi

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologisk beteendevetenskap; Odontologi; Bettfysiologi; Endodonti; Persistent non-odontogenic tooth pain

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Fäder; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Familjeforskning

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Socialvetenskap

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Priest, Helena
Priest, Helena, högskoleadministratör

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Utbildningsvetenskap; Socialvetenskap

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Migration; Kommunikation mellan människor; Etnicitet; Ungdomsforskning; Sociologi; Statsvetenskap

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Rezende, Rainde
Rezende, Rainde

Odontologi; Medicin

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan; Psykologi

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Rosén, Annika
Rosén, Annika, prefekt/universitetslektor

Övrig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rubin, Maria
Rubin, Maria, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetsadjunkt

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Migration; Handikappforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Arbetslivsforskning; Rehabilitering

Runge, Ida
Runge, Ida, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Smart health; Information systems development; Informationsteknik; Teknikvetenskap

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Matematikdidaktik; Inferentialism

Rydén , Lisbeth
Rydén , Lisbeth

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Äldre och åldrande; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi

Rönnbäck, Julia
Rönnbäck, Julia

Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Utbildningsvetenskap

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Designvetenskap; Interaktionsdesign; Datavetenskap; Datafication of health; Quantified self technologies

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Medicinsk mikrobiologi; Medicin; Medicinsk cellbiologi; Övrig biologi

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/universitetsadjunkt

Genus; Teknik och social förändring; Sociologi

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Sarsenov, Karin
Sarsenov, Karin, universitetslektor

Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik; Geovetenskap; Ämnesdidaktik

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap

Segerby, Cecilia
Segerby, Cecilia, universitetslektor

Matematik; Läsa och skriva

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Medicin; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Designvetenskap; Interaktionsdesign; Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Naturvetenskap

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Urbanforskning; Flickforskning; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, professor, biträdande

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, postdoktor

Idrott; Äldre och åldrande; Medicin; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap; Migration; Genus; Vårdvetenskap

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Didaktik; Bildning

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Smithberger, Susanne
Smithberger, Susanne, doktorand

Pedagogik; Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys

Smolicki, Jacek
Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, prefekt/professor, biträdande

Snodgrass, Eric
Snodgrass, Eric

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Konstnärlig forskning

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Odontologi; Biomaterial; Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Kemi

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Genus; Socialvetenskap; Offentlig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Mänskliga rättigheter

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, avdelningsföreståndare/universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Etik; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historia; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration; Kommunikation mellan människor; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantropologi; Freds- och konfliktforskning; Övrig samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Genus; Organisation; Fastighetsvetenskap

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Statsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Stenzelius, Karin
Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stjernborg, Vanessa
Stjernborg, Vanessa, postdoktor

Strandberg, Thomas
Strandberg, Thomas, kanslichef

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Stråhlman, Christian
Stråhlman, Christian, forskningshandläggare

Molekylfysik; Kemisk fysik; Synkrotronljusinstrumentering

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Metateoretiska ramverk; Pedagogiskt arbete; Psykologi; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Övrig teknisk mekanik; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Byggnadsteknik; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Barn- och ungdomslitteratur; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket

Sundström, Malin
Sundström, Malin

Existentiell ensamhet; Förbättringskunskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Äldre och åldrande

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, forskare

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetsadjunkt

Kriminologi

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Politik; Globalisering; Internationella relationer; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, universitetslektor

Sociala medier; Politiskt deltagande; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Odontologi

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Produktdesign; Materialitet; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Tupp

Takter, Martina
Takter, Martina

Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Anhörigskap; Samhällsvetenskap

Tallberg Broman, Ingegerd
Tallberg Broman, Ingegerd

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Samhällsvetenskap

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Socialt arbete; Statistik; Psykologi; Samhällsvetenskap; Sexologi

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, universitetslektor/övertandläkare

Tucker, Jason
Tucker, Jason, postdoktor

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Nation; Intersektionalitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasiska språk; Lingvistik; Humaniora och religionsvetenskap; Georgien; Kaukasusregionen; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Medicin

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Masskommunikation; Socialantrolopologi/etnografi; Sociala innovationer; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetsadjunkt

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability; Datavetenskap; Programvaruteknik

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, avdelningsföreståndare/studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Kriminologi; Genus; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, universitetslektor

Genus

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Systemisk-funktionell lingvistik

Wallengren Lundin, Marie Louise
Wallengren Lundin, Marie Louise, universitetslektor/övertandläkare

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Genus; Etnicitet; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Immunologi; Oral patologi och rättsodontologi

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Ungdomsforskning; Familjeforskning; Medicin; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Företagsekonomi; Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Etnicitet

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap; Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Engelska språket; Lingvistik; Språkvetenskap; Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Genus; Barn; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Sociologi; Familjeforskning

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Xupp

Yupp

Yeung, Sing Yee
Yeung, Sing Yee, doktorand

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Migration; Hälsa

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter; Samhällsvetenskap

Åkerman, Sigvard
Åkerman, Sigvard, seniorprofessor

Orofacial smärta och käkfunktion; Odontologi; Endodonti

Äupp

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Öresjö, Eva
Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin