MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Linda Palla
universitetslektor

citat Min forskning har framförallt behandlat specialpedagogiska frågor inom förskola, med särskilt fokus på barns olikheter, dokumentation och identitetsskapanden. Jag arbetar för närvarande i ett treårigt forskningsprogram (IFOUS) om undervisning i förskola, med särskilt ansvar för forskning om språk, kommunikation och flerspråkighet, undervisande förskollärare och ledarskap och organisation som verkar för undervisning i förskola. citat

Kontaktuppgifter

E-post:linda.palla@mau.se
Telefon:040-6658029
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A204b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Palla, Linda (2011) Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 184, ISBN 978-91-86295-14-1, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Palla, Linda (2015) Delstudie 3 : Specialpedagogik i förskola. Vetenskapsrådet, 96-120, ISBN 978-91-7307-278-6, (PDF document) (application/pdf)

  Aspelin, Jonas (red./ed.) | Palla, Linda (2013) Konstruktioner av det behövande barnet : Om "vad", "vem" och intersubjektivitet i en specialpedagogisk förskolekontext. Kristianstad University Press, 163-177, ISBN 9789197942287, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Barow, Thomas, Östlund, Daniel (red./ed.) | Palla, Linda (2012) "Vad är det som ska åtgärdas egentligen?" : Om dokumentation i specialpedagogiska praktiker inom förskolan. Kristianstad University Press, 185-195, ISBN 978-91-979422-3-2, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine, Palla, Linda, Persson, Sven (2014) "Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention"

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
LINDA PALLA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn-unga-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A204b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658029
www.mah.se
photo of Linda Palla Linda Palla