MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Josef Chaib
utredare

citat Jag har ett intresse för offentlig förvaltning och politisk styrning, i såväl teori som praktik. citat

Josefs avhandlingsprojekt handlar om samverkan inom offentlig förvaltning, med fokus på hur samverkansprojekt inom välfärdssektorn styrs i praktiken. Teoretiskt rör projektet relationer och organisering av offentliga verksamheter, tjänstemanna- och politikerroller, såväl som makt och politik i offentlig förvaltning. Empiriskt studeras hur tjänstemän på lokal nivå samverkar kring utsatta barn och unga. De huvudsakliga metoderna är observationer, intervjuer och dokumentstudier. Avhandlingsprojektet är del av ett större projekt om samverkan inom offentlig förvaltning, som involverar forskare vid Malmö universitet och Lunds universitet och som är finansierat av Vetenskapsrådet. Josef har ett generellt intresse för offentlig förvaltning och styrning, i såväl teori som praktik, och har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning. Josef har en Pol. mag. i statsvetenskap från Lunds universitet, dit han fortfarande är knuten som forskarstuderande.


Kontaktuppgifter

E-post:josef.chaib@mah.se
Telefon:040-6657762
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JOSEF CHAIB
UTREDARE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Universitetskansliet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657762
www.mah.se
photo of Josef Chaib Josef Chaib