MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Zettervall
universitetslektor

citat Sociologi Internationell migration Flyktingskap citat

Kontaktuppgifter

E-post:charlotta.zettervall@mau.se
Telefon:040-6657724
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
CHARLOTTA
ZETTERVALL

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan 8,  Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657724
Charlotta Zettervall