MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Åsa Alftberg
universitetsadjunkt

Mitt övergripande forskningsintresse berör hur kropp och materialitet är delaktiga i människors meningsskapande. Jag använder ett kulturanalytiskt perspektiv och etnografisk metod för att studera synen på kroppars funktionsförmåga och hur vissa kroppar anses som normala och andra som avvikande. I ett forskningsprojekt studerar jag erfarenheter av hörselnedsättning och hur mening skapas och förhandlas i mötet mellan kropp, hörseltekniska hjälpmedel/teknologi och vardagens ljudmiljöer. Min forskning handlar också om åldrande och äldres hälsa, och hur kulturella föreställningar och normer formar erfarenheter av att åldras. Till exempel studerar jag hur äldre människors användning av läkemedel påverkar synen på åldrande, kropp och identitet. Jag medverkar också i en studie om palliativ vård inom äldreomsorgen.


Kontaktuppgifter

E-post:asa.alftberg@mau.se
Telefon:040-6657964
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Critical studies in (dis)ability & illness
Äldres hälsa och personcentrerad vård
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Alftberg, Åsa (2017) "Ett hälsosamt aktivt liv som ideal" Ikaros :Tidskrift om människan och vetenskapen;1, 8-9, Folkets bildningsförbund, ISSN 1796-1998, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Alftberg, Åsa, Bengtsen, Peter (2018) "The Sci-Fi Brain : Narratives in Neuroscience and Popular Culture" Culture Unbound : Journal of Current Cultural Research;1, 11-30, Linköpings universitet, ISSN 2000-1525, (PDF document) (application/pdf)

  Wallerstedt, Birgitta, Behm, Lina, Alftberg, Åsa, Sandgren, Anna, Benzein, Eva, Nilsen, Per, Ahlström, Gerd (2018) "Striking a Balance : A Qualitative Study of Next of Kin Participation in the Care of Older Persons in Nursing Homes in Sweden" Healthcare;2, 1-16, MDPI, ISSN 2227-9032, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa, Ahlström, Gerd, Nilsen, Per, Behm, Lina, Sandgren, Anna, Benzein, Eva, Wallerstedt, Birgitta, Rasmussen, Birgit H (2018) "Conversations about Death and Dying with Older People : An Ethnographic Study in Nursing Homes" Healthcare;2, 63, MDPI, ISSN 2227-9032, Other 29899220, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa (2017) "New objects, old age: the material culture of growing old" Ethnologia Fennica;, 23-34, Seurasaarisäätiö, ISSN 0355-1776,

  Böcker
  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | (2016) "Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer" , 186, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Magnússon, Finnur (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2018) Med hänsyn till ålder. Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap., Studentlitteratur, 161-172, ISBN 978-91-44-12207-6,

  Salomonsson, Karin (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2018) Det låsta skåpet : Gränser och medicinering inom äldreomsorgen.. Mitt och ditt : Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse., Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, 153-166, ISBN 978-91-983690-5-2, ISSN 2001-7529, (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Kristofer, Idvall, Markus (red./ed.) | Alftberg, Åsa, Rosenqvist, Johanna (2017) Meetings with complexity : Dementia and participation in art educational situations. Interpreting the brain in society : Cultural reflections on neuroscientific practices, Arkiv förlag, 109-126, ISBN 9789179242930,

  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (2016) Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning. Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 9-30, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510,

  Konferensbidrag
  Hansson, Kristofer, Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet (2017) "Sound takes place : Disability Perspective on Sound Environments" NNDR (Nordic Network on Disability Research) 14th Research Conference, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Kristofer, Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Svensson, Matilda (2015) "Social, Cultural and Historical Aspects of Hearing Impairment : Identity and Modern Sound Environments." Nordic Network on Disability Research (NNDR) 13th Research conference, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Krantz, Oskar (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2015) Ansvar och kontroll : levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat. Department of Health and Welfare Studies, Faculty of Health and Society, Malmö University, 13, (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa (2015) Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel.. Lund University, 1-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Vetenskaplig sekreterare i Regionala etikprövningsnämnden i Lund

blackbox blackbox
ÅSA ALFTBERG
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657964
photo of Åsa Alftberg Åsa Alftberg