MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Olga Aleksejeva
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:olga.aleksejeva@mah.se
Telefon:040-6657654
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, E514-15
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
OLGA ALEKSEJEVA
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, E514-15, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657654
Olga Aleksejeva