MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Larsson
doktorand

citat Existentiell ensamhet - tolkat av närstående till äldre personer citat

Leg.sjuksköterska. Doktorand i Vårdvetenskap i ett forskningsprojekt om existentiell ensamhet bland sköra äldre personer. Fokus närståendes perspektiv.


Kontaktuppgifter

E-post:helena.larsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, U317
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Leg.Sjuksköterska

    Doktorand

blackbox blackbox
HELENA LARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, U317, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
photo of Helena Larsson Helena Larsson