MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Stålne
universitetslektor

Jag är teknisk fysiker och disputerade i byggnadsmekanik 2009. Utöver detta har jag forskat och undervisat i teknisk akustik, vuxenutvecklingspsykologi, hierarkisk komplexitetsanalys (enl MHC) och om metateoretiska ramverk.

Jag har också tillämpat vuxenutvecklingen inom den högskolepedagogiska forskningen och praktiken där jag tilldelats kompetensgraden ETP, Excellent teaching practitioner. Jag är med i Mah:s genusvetenskapliga kollegium.

Jag undervisar på byggingenjörsprogrammet i ämnen som strukturmekanik, akustik, byggnadsmateriallära, byggfysik mm.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kristian.stalne@mau.se
Telefon:040-6657196
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Utvecklingsstadier genom det vuxna livet
Ett komplexare liv –hur vi växer som människor
Personlig hemsida om vuxenutveckling
blackbox blackbox
KRISTIAN STÅLNE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657196
photo of Kristian Stålne Kristian Stålne