MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotte C Petersson
universitetsadjunkt

Charlotte C Petersson är fil. dr. i Socialantropologi och forskare i könsrelaterat våld och sexuella övergrepp. Forskningsintresse finns även inom global sexuell och reproduktiv hälsa.


Kontaktuppgifter

E-post:charlotte.c.petersson@mau.se
Telefon:040-6657169
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8, G8
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
CHARLOTTE C
PETERSSON

UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum G8, G8, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657169
photo of Charlotte C Petersson Charlotte C Petersson