MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Tham
rektor

citat Jag hoppas att min forskning ska bidra till att möjliggöra ett berikande och aktivt vardagsliv efter stroke för både personen med stroke och närstående personer. citat

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.


Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.tham@mau.se
Telefon:040-6658667
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
KERSTIN THAM
REKTOR
graybackground
Malmö högskola
Rektorsfunktion
Ledning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658667
photo of Kerstin Tham Kerstin Tham