MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bo Bengtsson
gästprofessor

Jag forskar om:

(1) Svensk och jämförande bostadspolitik i ett perspektiv av historisk institutionalism och stigberoende. Boendeorganisationernas roll och inflytande. Bostadsförsörjningens normativa idéer.

(2) Svensk och nordisk integrationspolitik med fokus på etnisk organisering, invandrarföreningar, politiska möjlighetsstrukturer och bosättning av nyanlända.

(3) Processpårning, sociala mekanismer och generalisering från fallstudier.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bo.bengtsson@mau.se
Telefon:040-6657632
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Institutet för bostads- och urbanforskning, UU
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sorvoll, Jardar, Bengtsson, Bo (2018) "The Pyrrhic victory of civil society housing? Co-operative housing in Sweden and Norway" European Journal of Housing Policy;1, 124-142, Taylor & Francis, ISSN 1461-6718, DOI [länk],

  Strömblad, Per, Bengtsson, Bo (2017) "Collective Political Action as Civic Voluntarism : Analysing Ethnic Associations as Political Participants by Translating Individual-level Theory to the Organizational Level" Journal of Civil Society;2, 111-129, Routledge, ISSN 1744-8689, DOI [länk],

  Böcker
  CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub, Baeten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Peiteado Fernández, Vítor, Pull, Emil, Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara, Bengtsson, Bo | Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) (2016) 13 myter om bostadsfrågan. Dokument Press, ISBN 978-91-85639-96-0, URL [länk],
blackbox blackbox
BO BENGTSSON
GÄSTPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657632
Bo Bengtsson