MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Suzan Boztepe
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:suzan.boztepe@mah.se
Telefon:040-6657923
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
SUZAN BOZTEPE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657923
Suzan Boztepe