MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mia-Maria Magnusson

Jag är polis och doktorand i kriminologi, finansierad av polismyndigheten i Region Stockholm. Jag forskar på polispraktik i narkotikabekämpningen. Min första studie handlar om ett randomiserat kontrollerat experiment (RTC) genomfört av poliser på Plattan i sina möten med misstänkta för ringa narkotikabrott. Studien undersöker genomförandet av ett RTC i polispratik och hur verktyget, motiverande samtal, påverkar återfall i polisrapportering. Studie nummer två kommer att handla om öppna drogscener, definition och inventering av fenomenet i Stockholmsregionen samt sätt att samverka för att möta konsekvenser och den geografiska platsens problematik. Studie nummer tre kommer att rikta sig mot ungdomar och missbruk. En undersökning av Maria beroendecentrums inkommande ungdomar. Hur ser fördelningen ut mellan könen och hur ser de ungas missbruk ut, sett ur spatiala perspektiv, var, när, vad och hur missbrukar ungdomar. Kartläggningen av missbruket inriktar sig på att undersöka skillnader mellan könen i missbruksmönster med syftet att förbättra polisens upptäcktsmöjligheter av unga i riskzon och unga missbrukare av båda könen.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: