MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tina Askanius
universitetslektor

citat Min forskning rör sig i fältet digitala medier, politisk deltagande och sociala rörelser. citat

Jag är sedan januari 2017 lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö universitet. I november 2012 disputerade jag från Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement practices. Min forskning rör sig i fältet medier, politisk deltagande och sociala rörelser. Inom detta tvärvetenskapliga fältet har jag publicerat ett flertal studier om aktivism och digitala mediepraktiker inom sociala rättvisa rörelser samt högerextrema rörelser.


Kontaktuppgifter

E-post:tina.askanius@mau.se
Telefon:040-6657707
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Academia.edu
Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Rostami, Amir, Edling, Christofer (red./ed.) | Askanius, Tina (2017) "Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism" Våldsbejakande extremism: En forskningsantologi;67, 323-355, Statens offentliga utredningar, ISBN 978-91-38-24663-4, ISSN 0375-250X, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Askanius, Tina (2019) "Studying the Nordic Resistance Movement : three urgent questions for researchers of contemporary neo-Nazis and their media practices" Media, Culture and Society;, 11, Sage, ISSN 0163-4437, DOI [länk],

  Hill, Annette, Askanius, Tina, Kondo, Koko (2018) "Live reality television : Care structures within the production and reception of talent shows" Critical Studies in Television;, Sage, ISSN 1749-6039, DOI [länk], URL [länk],

  Askanius, Tina (2017) "Engaging with The Bridge : Cultural citizenship, cross-border identities and audiences as ‘regionauts’" European Journal of Cultural Studies;, 1-20, Sage, ISSN 1367-5494, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Askanius, Tina (2017) "“It feels like home, this is my Malmö”: Place, media location and fan experiences of The Bridge" Participations : Journal of Audience and Reception Studies;14, 26, Participations, ISSN 1749-8716, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Askanius, Tina | Mortensen, Mette, Neumeyer, Christina, Poell, Thomas (red./ed.) (2018) (Social) Media Time, Connective Memory and Activist Television Histories: The Case of TV Stop. Social Media Materialities and Protest : Critical reflections, Routledge, ISBN 9781138093089, (PDF document) (application/pdf)

  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar (2014) Round-table Discussion Led by Thomas Hylland Eriksen : The Flattening of the Public Sphere and the Loss of Respect for Knowledge. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 154-166, ISBN 9781137398741, URL [länk],

  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar, Tufte, Thomas (2014) Afterword : Addressing the Challenge of The Present Continuous. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 225-231, ISBN 9781137398741, DOI [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
TINA ASKANIUS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6657707
photo of Tina Askanius Tina Askanius