MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tina Askanius
universitetslektor

citat Min forskning rör sig i fältet digitala medier, politisk deltagande och sociala rörelser. citat

Jag är sedan januari 2017 lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö universitet. I november 2012 disputerade jag från Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement practices. Min forskning rör sig i fältet medier, politisk deltagande och sociala rörelser. Inom detta tvärvetenskapliga fältet har jag publicerat ett flertal studier om aktivism och digitala mediepraktiker inom sociala rättvisa rörelser samt högerextrema rörelser.


Kontaktuppgifter

E-post:tina.askanius@mau.se
Telefon:040-6657707
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Academia.edu
Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Rostami, Amir, Edling, Christofer (red./ed.) | Askanius, Tina (2017) "Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism" Våldsbejakande extremism: En forskningsantologi;67, 323-355, Statens offentliga utredningar, ISBN 978-91-38-24663-4, ISSN 0375-250X, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hill, Annette, Askanius, Tina, Kondo, Koko (2018) "Live reality television : Care structures within the production and reception of talent shows" Critical Studies in Television;, Sage, ISSN 1749-6039, DOI [länk], URL [länk],

  Askanius, Tina (2017) "Engaging with The Bridge : Cultural citizenship, cross-border identities and audiences as ‘regionauts’" European Journal of Cultural Studies;, 1-20, Sage, ISSN 1367-5494, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Askanius, Tina (2017) "“It feels like home, this is my Malmö”: Place, media location and fan experiences of The Bridge" Participations : Journal of Audience and Reception Studies;14, 26, Participations, ISSN 1749-8716, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Askanius, Tina | Mortensen, Mette, Neumeyer, Christina, Poell, Thomas (red./ed.) (2018) (Social) Media Time, Connective Memory and Activist Television Histories: The Case of TV Stop. Social Media Materialities and Protest : Critical reflections, Routledge, ISBN 9781138093089, (PDF document) (application/pdf)

  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar (2014) Round-table Discussion Led by Thomas Hylland Eriksen : The Flattening of the Public Sphere and the Loss of Respect for Knowledge. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 154-166, ISBN 9781137398741, URL [länk],

  Askanius, Tina, Stubbe Östergaard, Liv (red./ed.) | Hemer, Oscar, Tufte, Thomas (2014) Afterword : Addressing the Challenge of The Present Continuous. Reclaiming the Public Sphere : Communication, power and social change, Palgrave Macmillan, 225-231, ISBN 9781137398741, DOI [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
TINA ASKANIUS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6657707
photo of Tina Askanius Tina Askanius