MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emma Hall
doktorand

Mina forskningsintressen rör identitet och förändring i en migrationssituation. Emma Halls pågående avhandlingsarbete berör migration, minne och mening. Undersökningen syftar till att undersöka hur ensamkommande unga skapar mening utifrån sin migration samt att utforska vilka positioner de antar i relation till migrationen. Utifrån det teoretiska- samt metodologiska perspektivet muntlig historia studeras de ungas livsberättelser som narrativa konstruktioner och som situerade praktiker, i vilka minnet av den historiska händelsen formuleras och förhandlas. Av intresse är också de tolkningar samt omtolkningar som de unga ensamkommande gör kring migrationen, i relation till sin omgivning samt till diskurser om migration i det omgivande samhället. Avhandlingen intresserar sig för transnationella identifikationer, där mening skapas i relation till sammanhang som överskrider de nationella gränserna samt med ett intersektionellt perspektiv på kön och etnicitet. Emma Hall har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiet och har undervisat mycket på introduktionsprogrammen.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:emma.hall@mau.se
Telefon:040-6658240
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | (2009) Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid. Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 91, ISSN 0348-8918,
blackbox blackbox
EMMA HALL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658240
www.mah.se
photo of Emma Hall Emma Hall