MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anneli Matsson
doktorand

citat Min avhandling kommer att utgå från case där det framkommit problem med någon form av kränkande särbehandling. Mobbningsforskningen traditionellt har varit kvantitativt inriktad eller i Skandinavien mest haft fokus på de utsatta. Jag väljer en kvalitativ metod med förankring i fenomenologi och narrativ teori för case-studier. Den kommer framförallt att fokusera på utfrysningsmekanismer och exkludering utan tydliga motiv. Den typen av beteende kallas inom socialpsykologin Ostracism och har under senare år blivit beforskad på grund av den starka kopplingen till ett annat relativt nytt forskningsområde: Social Pain. Jag vill försöka förstå drivkrafterna i organisationen för att den typen av beteende uppstår och hur det tar sig uttryck och hur de olika inblandade berättar om det som hänt. Syftet är att få en ökad förståelse för en typ av mobbning och utanförskap som är svår att "ta på" och därmed svår att hantera i verksamheten där det förekommer. citat

Phd student I socialt arbete och ingår i programmet Organisatoriskt och Sociala Säkerhetsklimat på CTA. Avhandlningens inriktning är Ostracism i relation till arbetsplatsmobbning och Social Pain inom MBO.

Bakgrund som beteendevetare med en fil.mag. i psykologi, socialt arbete och konfliktanalys och specialiserad på utredning av kränkande särbehandling och aggressivt beteende.


Forskningscentrum

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Institutionen för socialt arbete pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anneli.matsson@mau.se
Telefon:040-6657378
Besöksadress:
Mobil:+46 73-6870785
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ANNELI MATSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657378 cell +46 73-6870785
photo of Anneli Matsson Anneli Matsson