MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kim Roelofs
doktorand

Jag är doktorand i fastighetsvetenskap vid institutionen för Urbana studier (US). Jag har en master i Tillämpad kulturanalys från Lunds universitet och inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV) forskar jag om boende och svensk blandningspolitik. Andra forskningsintressen jag har är genus och jämlikhet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kim.roelofs@mau.se
Telefon:040-6657852
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
KIM ROELOFS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657852
www.mah.se
photo of Kim Roelofs Kim Roelofs