MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sara Duerlund
universitetsadjunkt

Fil. Mag i omvårdnad, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.


Kontaktuppgifter

E-post:sara.duerlund@mau.se
Telefon:040-6658217
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
SARA DUERLUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658217
photo of Sara Duerlund Sara Duerlund