MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna-Karin Ivert
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:anna-karin.ivert@mau.se
Telefon:040-6657647
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Migrationens utmaningar
MINDS
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ivert, Anna-Karin (2013) Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care : the role of parental country of birth and neighbourhood of residence. Malmö University, Faculty of Health and Society, 86, ISBN 978-91-7104-477-8, 978-91-7104-480-8, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Mellgren, Caroline, Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin (2017) "“It Happens All the Time” : Women’s Experiences and Normalization of Sexual Harassment in Public Space" Women & Criminal Justice;, Taylor & Francis, ISSN 0897-4454, DOI [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Merlo, Juan, Gracia, Enrique (2017) "Country of residence, gender equality and victim blaming attitudes about partner violence : a multilevel analysis in EU" European Journal of Public Health;, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, Mellgren, Caroline (2016) "Den ojämlika tryggheten : stabilitet och förändring i bostadsområden över tid" Socialvetenskaplig Tidskrift;3-4, 211-229, Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA, ISSN 1104-1420,

  Mellgren, Caroline, Ivert, Anna-Karin (2016) "Criminal policy debate as an active learning strategy" Cogent Education;1, 1184604, Cogent OA, ISSN 2331-186X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Zyto, Mike, Adler, Hans, Torstensson Levander, Marie, Rydelius, Per-Anders, Levander, Sten (2016) "Criminality among Former Child and Adolescent Psychiatric Patients and Matched Controls" Open Journal of Medical Psychology;6, 16-30, Scientific Research Publishing, ISSN 2165-9370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Mulinari, Shai, van Leeuwen, Willemijn, Wagner, Philippe, Merlo, Juan (2016) "Appropriate assessment of ethnic differences in adolescent use of psychotropic medication : multilevel analysis of discriminatory accuracy" Ethnicity & health;, Taylor & Francis, ISSN 1355-7858, DOI [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie (2014) "Adolescents’ Perceptions of Neighbourhood Social Characteristics : Is There a Correlation with Mental Health?" Child Indicators Research;1, 177-192, Springer, ISSN 1874-8988, DOI [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, Merlo, Juan (2013) "Adolescents` Utilisation of Psychiatric Care, Neighbourhoods and Neighbourhood Socioeconomic Deprivation : A Multilevel Analysis" Plos One;8, e81127, Public Library of Science (PLOS), ISSN 1932-6203, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Merlo, Juan, Svensson, Robert, Torstensson Levander, Marie (2012) "How are immigrant background and gender associated with the utilisation of psychiatric care among adolescents?" Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology;5, 693-699, Springer Verlag, ISSN 0933-7954, DOI [länk], URL [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Svensson, Robert, Adler, Hans, Levander, Sten, Rydelius, Per-Anders, Torstensson Levander, Marie (2011) "Pathways to child and adolescent psychiatric clinics: a multilevel study of the significance of ethnicity and neighbourhood social characteristics on source of referral" Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health;1, Article 6, BioMed central, ISSN 1753-2000, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Att möta & mäta i Malmö. Studentlitteratur, 145-158, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Nilsson, Eva-Lotta, Svalin, Klara (2014) Att söka, samla och värdera information. Studentlitteratur, 111-144, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Student, forskning och etik. Studentlitteratur, 89-110, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Rapporter
  Kronkvist, Karl, Ivert, Anna-Karin (2017) Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete. Malmö högskola, 125, ISBN 978-91-7104-720-5, 978-91-7104-721-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Egnell, Susanne, Ivert, Anna-Karin (2016) Flera nyanser av trygghet : en studie om oro för brott i Herrgården. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 112, ISBN 9789171046567, 9789171046574, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Kronkvist, Karl (2014) Kartläggning av den lokala problembilden i norra och södra Sofielund : ett kunskapsunderlag för ökad trygghet och minskad brottslighet. Malmö högskola, 200, ISBN 9789171046215, 9789171046222, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA-KARIN IVERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657647
photo of Anna-Karin Ivert Anna-Karin Ivert