MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Claes Andersson
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:claes.andersson@mah.se
Telefon:040-6657905
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
CLAES ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657905
Claes Andersson