MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Örmon
universitetslektor

Fil. Magister i vårdvetenskap, Doktor i medicinsk vetenskap, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och Klinisk lektor inom psykiatrisk vård. Genom enkätstudier, intervjuer och tidsgeografi av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus är även våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande. Forskningen fokuserar även på dödligt våld i nära relation.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:karin.ormon@mau.se
Telefon:040-6657458
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F329
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Nationellt centrum för kvinnofrid NCK,Kunskapsbank
Tidsgeografi – att identifiera våld mot kvinnor
VKV
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Örmon, Karin (2014) Experiences of abuse during the life course : disclosure and the care provided in a general psychiatric context. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 99, ISBN 978-91-7104-589-8, 978-91-7104-590-4, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel, Torstensson Levander, Marie (2016) "Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric care : a cross sectional study" BMC Psychiatry;16, 79, BioMed Central, ISSN 1471-244X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örmon, Karin, Hörberg, Ulrica (2016) "Abused women`s vulnerability in daily life and in contact with psychiatric care : in the light of a caring science perspective" Journal of Clinical nursing;, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Krantz, Oskar, Örmon, Karin (2015) "Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelförskrivare" Socialmedicinsk tidskrift;92, 605-614, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel (2014) "Vulnerable and without protection : Lifetime experiences of abuse and its influence on mental ill health" Open Journal of Nursing;1, 34-41, Scientific Research Publishing, ISSN 2162-5336, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Bahtsevani, Christel, Sunnqvist, Charlotta (2014) "The life course of women who have experienced abuse : a life chart study in general psychiatric care" Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing;, e-pub ahead of print, Wiley, ISSN 1365-2850, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel (2014) "The duality of suffering and trust : abused women`s experiences of general psychiatric care : an interview study" Journal of Clinical Nursing;15-16, 2303–2312, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Brorson, Hanna, Plymoth, Henrietta, Örmon, Karin, Bolmsjö, Ingrid (2013) "Pain Relief at the End of Life : Nurses’ Experiences Regarding End-of-Life Pain Relief in Patients with Dementia" Pain Management Nursing;1, 315–323, Elsevier, ISSN 1524-9042, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel, Torstensson Levander, Marie (2012) "The life-time experience of abuse and suicidal behavior among abused women in a general psychiatric context" (poster) Malmö University, Faculty of Health and Society, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta (2015) "Time Geographic Life Charting : a Computer Program for a Life-course Approach!" 1917, Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta (2015) "Experiences of the Provided Care in a General Psychiatric Context After Disclosure of Abuse" 978, Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk],

  Örmon, Karin (2013) "Tidsgeografi : en metod för att screena våldsutsatta kvinnor i en allmänpsykiatrisk kontext" URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örmon, Karin (2012) "The life time experience of abuse, the severity and mental illness among abused women in a general psychiatric context"

  Örmon, Karin (2011) "The life time experience of abuse, the severity and mental illness among abused women in a general psychiatric context" (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare på Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer, Göteborg (VKV)

  Komptenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö

blackbox blackbox
KARIN ÖRMON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F329, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657458
www.mah.se
photo of Karin Örmon Karin Örmon