MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lars Ohlsson
universitetslektor

citat "Cancer och hjärtinfarkt är två av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna i västvärlden. Forskningen kring dem är därför inte bara spännande utan även nyttig" citat

Lars Ohlsson är lektor i biomedicinsk vetenskap och undervisar i cell- och molekylärbiologi samt immunologi, Han är inblandad i forskningsprojekt kring atheroskleros, tumörimmunologi och metodutveckling för kvantifiering av bakterier


Kontaktuppgifter

E-post:lars.ohlsson@mau.se
Telefon:040-6657497
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F503
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Kan DNA varna för självmord
blackbox blackbox
LARS OHLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, F503, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657497
Lars Ohlsson