MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torbjörn Friberg
universitetslektor

Friberg har skrivit vetenskapliga böcker och artiklar om en mängd fenomen inom medicinska, pedagogiska och tekniska fält. Genom en kombination av historiska policystudier och etnografiska samtidsundersökningar söker Friberg förstå framväxten av ”det förgivettagande” inom ett fält. Hur blir ett specifikt fenomen till ett oreflekterat vardagligt tankeobjekt? På senare tid har Friberg kommit att intressera sig alltmer av det etnografiska projektets relation till samtida policyprocesser.

Torbjörn Friberg, Ph.D. Associate Professor.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:torbjorn.friberg@mau.se
Telefon:040-6657972
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Friberg, Torbjörn (2015) "The Politics of Knowledge in Education" New Zealand Journal of Educational Studies;1, 161-163, ISSN 0028-8276, DOI [länk], URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2014) "Elizabeth Rata : The Politics of Knowledge in Education" Sociologisk forskning;2, 182-184, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (red./ed.) | (2012) "Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik" , Gidlunds förlag, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Avhandling
  Friberg, Torbjörn (2006) Diagnosing Burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden. Media Tryck, 1-193, ISBN 91-628-7020-3, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Friberg, Torbjörn, Englander, Magnus (2019) "Taking Policy for Granted in the Context of Scientific Innovation" International Journal of Qualitative Methods;, 7, Sage, ISSN 1609-4069, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2019) "Exploring tensionless ethnography" Ethnography;, Sage, ISSN 1466-1381, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2018) "STS-forskare som sofistikerade policy-centriska samtidsuttryck" Tidsskriftet Antropologi;, 147—154, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021, URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2018) "The Phenomenon of Collaboration in a Life Science Network" Journal of Organizational Ethnography;, Emerald, ISSN 2046-6749, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2017) "The (Re)making of Flow : Mediator Companies and Knowledge Production" Journal of Business Anthropology;2, 199-217, CBS Library, ISSN 2245-4217, (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2017) "From ethnocentrism to policy-centrism" Ethnography and Education;, 1-17, Routledge, ISSN 1745-7823, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2016) "Generating Ethnographic Research Questions : An Anthropological Contribution to the Study of Higher Education" Ethnography and Education;3, 345-358, Routledge, ISSN 1745-7823, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn, Salamon, Karen Lisa, Lex, Simon (2016) "Konvergens på tværs af velfærdsstaten : opportunistisk partnerskab i praksis" Tidsskriftet Antropologi;1, 119-138, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021,

  Friberg, Torbjörn, Fransson, Ola (2015) "Constructive alignment : From professional didactics to governance of profession" The European Journal of Higher Education;2, 141-156, Routledge, ISSN 2156-8235, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2015) "Universitetslärares nya sociala villkor på svensk arbetsmarknad" Tidsskrift for Arbejdsliv;4, 40-52, Werks Forlagsdistribution / Center for Studier i Arbejdsliv, ISSN 1399-1442,

  Friberg, Torbjörn (2014) "A holistic, self-reflective perspective on victimization within higher education in Sweden" Critical Studies in Education;3, 384-394, Routledge, ISSN 1750-8487, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2013) "Toward a discovery-oriented ethnography in researching the professional context of higher education" The European Journal of Higher Education;1, 30-41, Routledge, ISSN 2156-8235, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2012) "Vad kan vi lära oss om ´tystnad´ genom en närläsning med Marcel Mauss" Tidsskriftet Antropologi;65, 69-83, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021,

  Friberg, Torbjörn (2010) "Den tidiga antropologins vetenskapliga gränsbyggande" Norsk antropologisk tidsskrift;2/3, 143-155, Norsk antropologisk forening, ISSN 0802-7285, URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2009) "Burnout: from popular culture to psychiatric diagnosis in sweden" Culture, Medicine and Psychiatry;4, 538-558, Springer, ISSN 0165-005X, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Friberg, Torbjörn (2014) "Kritiska reflektioner om det förtryckta handledningsfenomenet" Pedagogisk forskning i Sverige;1, 65-73, Malmö högskola & Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2008) "Uppsatshandledning och kontrakt : En rimlig kombination?" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 302-309, Malmö högskola & Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Friberg, Torbjörn (2013) "Förbannelser" SPS nyhetsbrev;4, 182-184, Oslo Universitet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Friberg, Torbjörn (2015) Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt. Universus Academic Press, 141, ISBN 978-91-87439-13-1,

  Antologibidrag
  Englander, Magnus, Ingvarsdotter, Karin (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2017) Legitimeringar av utbrändhet : På väg mot en socialpsykiatrisk forskningsansats. Socialpsykiatrins grunder : Människans villkor, Gleerups, 93-112, ISBN 9789140694546,

  Rider, Sharon, Hasselberg, Ylva, Waluszewski, Alexandra (red./ed.) | Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (2013) The Academic Contract : From Simply a metaphor to Technology. Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market, Springer, 287-300, ISBN 978-94-007-5248-1, 978-94-007-5249-8, ISSN 1571-0378, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Torbjörn (red./ed.) | Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (2012) Inledning. Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik, Gidlunds förlag, 7-20, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2012) Akademiska subjekt och politisk-ekonomiska processer. Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik, Gidlunds förlag, 98-123, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Lindbert, Christer (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2005) Sökandet efter en objektiv vetenskap : Sir Edward Burnett Taylor (1832-1917). Nya Antropologiska porträtt, Media Tryck, 75-90, ISBN 9789172671911,

  Rapporter
  Friberg, Torbjörn, Sampson, Steven, Göransson, Kristina, Sanberg, Maria (2007) Vad skall jag läsa? Ansökningskrisen och studenters beslutsprocess. Lunds universitet, 39, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
TORBJÖRN FRIBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657972
photo of Torbjörn Friberg Torbjörn Friberg