MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Åsa Harvard Maare
universitetslektor

citat Ett grundläggande sätt att lära sig något är att titta på hur andra gör - men det återspeglas inte alltid i design av pedagogiska aktiviteter. Min forskning handlar om hur design av pedagogiskt material kan dra nytta av observationslärande. citat

Åsa Harvard Maare är lektor i visuell kommunikation, och programansvarig för Grafisk Design tillsammans med Martin Farran-Lee. Åsas bakgrund är konstnär, med fokus på teckning och illustration. Hon har ett särskilt intresse för teckning i skärningspunkten till matematik (perspektiv, projektionsmetoder) och för tuschteckning. Åsa har en PhD i kognitionsvetenskap, och hennes forskning handlar om design av pedagogiskt material i relation till socialt lärande (imitation och observation. Hon har bland annat studerat hur spelkort används av kortspelare både för att kommunicera och samarbeta kring problemlösning. Som undervisare har Åsa ett specialintresse i att finna former för akademiskt skrivande och, i lite vidare mening, vetenskapligt arbete, som tar avstamp i designers arbetssätt och kunskapssyn.


Kontaktuppgifter

E-post:asa.harvard@mau.se
Telefon:040-6657364
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ÅSA HARVARD MAARE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657364
www.mah.se
photo of Åsa Harvard Maare Åsa Harvard Maare