MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jean-Charles Languilaire
universitetslektor

citat Min forskning handlar framför allt om personalfrågor och -utveckling, samt ledarskap. Fokuset ligger på individers välbefinnande och förhållandet mellan arbete och privatliv. citat

Jean-Charles Languilaire är sedan 2012 universitetslektor i företagsekonomi vid Malmö högskola med programansvar för magisterprogrammet "Leadership for Sustainability" och ansvar för kurserna i företagsekonomi. Jean-Charles Languilaire doktorerade i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping 2009. Han har en ”Degree of Master of Science” i företagsekonomi från Business School of Dijon Bourgogne, Dijon i Frankrike (nu Ecole Supérieure de Commerce de Dijon Bourgogne) och masterexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet. Jean-Charles Languilaire forskningsintresse handlar huvudsakligen om HR- och ledarskapsfrågor med fokus på individer, deras välbefinnande och relationen mellan arbete och privatliv. Avhandlingen “Experiencing work/non-work - Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private” (Languilaire, 2009).” bidrog till kunskapsfältet om individers arbetsliv, särskilt när det gäller individens upplevelser och erfarenheter av gränserna mellan arbete och icke-arbete, genom att introducera en ny modell. Jean-Charles arbetar nu vidare med modellen och utvecklar nya idéer kring stadens och livsstilens betydelse för individers upplevelser av arbete/icke-arbete. Jean-Charles undervisar inom ledarskap, organisationsteori, Service Management, International Management och Human Resource Management.


Kontaktuppgifter

E-post:jean-charles.languilaire@mau.se
Telefon:040-6657736
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Avhandling: Experiencing work/non-work
blackbox blackbox
JEAN-CHARLES
LANGUILAIRE

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657736
photo of Jean-Charles Languilaire Jean-Charles Languilaire