MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Berg
professor, biträdande

Martin Berg är docent i sociologi och biträdande professor i medieteknik vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet. Hans forskning rör sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och teknik med särskilt fokus på teknologier för självövervakning samt digitaliserings- och datafieringsprocesser, inte minst inom områden relaterade till vardagsliv och hälsa. För närvarande arbetar Berg med forskningsprojektet Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Kommande publikationer

 • Fors, Pink, Berg & O’Dell (2019). Imagining Personal Data: The Experience of Self-tracking. London: Bloomsbury.

 • Berg, M. (2018). Vitala affärer: datadriven självkännedom som handelsvara. I H. Sandberg & G. Erlingsdottir (red.). eHälsa - teorier och perspektiv (arbetstitel). Lund: Studentlitteratur.

Kontaktuppgifter

E-post:martin.berg@mau.se
Telefon:040-6658060
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer i SwePub
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Berg, Martin (2017) "Making sense with sensors : Self-tracking and the temporalities of wellbeing" Digital Health;, 11, SAGE, ISSN 2055-2076, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Berg, Martin, Fors, Vaike, Eriksson, Jonnie (2016) "Cooking for perfection : Transhumanism and the mysteries of kitchen mastery" Confero - Essays on Education, Philosophy and Politics;2, 111-135, Linköping university, ISSN 2001-4562, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Berg, Martin, Fors, Vaike, Willim, Robert (red./ed.) | (2018) "Samverkansformer : nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap" , 248, Studentlitteratur, ISBN 9789144121383,

  Antologibidrag
  Berg, Martin, Fors, Vaike, Willim, Robert (red./ed.) | Fors, Vaike, Berg, Martin (2018) Samproduktionens pedagogik. Samverkansformer : nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur, 93-111, ISBN 9789144121383, URL [länk],

  Berg, Martin, Fors, Vaike, Willim, Robert (red./ed.) | Willim, Robert, Berg, Martin, Fors, Vaike (2018) Inledning. Samverkansformer : nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur, 11-25, ISBN 9789144121383,

  Silk, Michael L., Andrews, David L., Thorpe, Holly (red./ed.) | Pink, Sarah, Fors, Vaike, Berg, Martin (2017) Sensory, Digital and Visual Methodologies. Routledge Handbook of Physical Cultural Studies, Routledge, 528-536, ISBN 9781138817210,

  Pink, Sarah, Fors, Vaike, O`Dell, Tom (red./ed.) | Berg, Martin, Fors, Vaike (2017) Workshops as Nodes of Knowledge Co-production : Beyond Ideas of Automagical Synergies. Theoretical Scholarship and Applied Practice, Berghahn, 53-72, ISBN 978-1-78533-416-0,

  Konferensbidrag
  Lindgren, Thomas, Bergqvist, Magnus, Pink, Sarah, Berg, Martin, Fors, Vaike (2018) "Experiencing Expectations: Extending the Concept of UX Anticipation" Nordic Contributions in IS Research : 9th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2018 Nordic Contributions in IS Research : 9th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2018, Odder, Denmark, August 5–8, 2018, Proceedings;, 1-13, Springer, ISBN 978-3-319-96366-2, 978-3-319-96367-9, DOI [länk],

  Lindgren, Thomas, Fors, Vaike, Pink, Sarah, Bergquist, Magnus, Berg, Martin (2018) "On the Way to Anticipated Car UX" NordiCHI Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction;, 494-504, ACM, ISBN 978-1-4503-6437-9, DOI [länk],

  Berg, Martin (2018) "Self-tracking, social acceleration and resonance" Sociologidagarna 2018, (other)

  Berg, Martin (2017) "From parents to nudges : reflections on smart authorities" Social Life of Data Symposium, (other)

  Berg, Martin (2017) "Accelerated sensing: Sociological notes on modernity and self-optimisation" Metric Culture : The Quantified Self and Beyond, (other)

  Berg, Martin (2016) "Fitness APIs as Health Data Superstructures" Crossroads in Cultural Studies, (other)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds programgrupp för Flexit (2016 - 2019).

  Ledamot i styrelsen för Sveriges Sociologförbund.

  Ledamot i den rådgivande gruppen för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola. (2017-2019)

  Ledamot i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid Fakulteten för Teknik och samhälle.

  Affilierad forskare vid Digital Ethnography Research Centre, RMIT University, Melbourne, Australien.

  Member of the Australian Digital Data & Society Consortium

  Huvudhandledare för doktorand Johan Salo, Malmö universitet (datavetenskap).

  Handledare för doktorand Thomas Lindgren, Högskolan i Halmstad (informatik).

  Handledare för doktorand Christopher Martin, Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet (etnologi med inriktning mot tillämpad kulturanalys).

blackbox blackbox
MARTIN BERG
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658060
www.mah.se
photo of Martin Berg Martin Berg