MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Berg
professor, biträdande

citat Jag är docent i sociologi och biträdande professor i medieteknik. Min forskning kretsar huvudsakligen kring kroppens och vardagslivets medialisering samt samspelet mellan människor och teknologier. citat

Martin Berg är docent i sociologi och verksam som biträdande professor i medieteknik. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet på den senare prisbelönta avhandlingen ”Självets garderobiär: Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi”. Kort efter disputationen blev han universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad (2009-2016). Sedan disputationen har han tillbringat tre år som forskare vid den digitala byrån Good Old i Malmö med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond (2010 - 2013) följt av en tid som forskningsledare vid Högskolan i Halmstad (2013 - 2015). Bergs forskning kretsar huvudsakligen kring kroppens och vardagslivets medialisering, kritiska studier av data och automatiseringsprocesser samt tillämpad kulturanalys och dess möjligheter att kombinera kritisk forskning med kommersiella intressen. Med kollegor vid Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och RMIT University i Melbourne är Berg för närvarande engagerad i en rad forskningsprojekt.


Kontaktuppgifter

E-post:martin.berg@mah.se
Telefon:040-6658060
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Publikationer i SwePub
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Berg, Martin (2017) "Making sense with sensors : Self-tracking and the temporalities of wellbeing" Digital Health;, 11, SAGE, ISSN 2055-2076, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Berg, Martin, Fors, Vaike, Eriksson, Jonnie (2016) "Cooking for perfection : Transhumanism and the mysteries of kitchen mastery" Confero - Essays on Education, Philosophy and Politics;2, 111-135, Linköping university, ISSN 2001-4562, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Silk, Michael L., Andrews, David L., Thorpe, Holly (red./ed.) | Pink, Sarah, Fors, Vaike, Berg, Martin (2017) Sensory, Digital and Visual Methodologies. Routledge Handbook of Physical Cultural Studies, Routledge, 528-536, ISBN 9781138817210,

  Pink, Sarah, Fors, Vaike, O`Dell, Tom (red./ed.) | Berg, Martin, Fors, Vaike (2017) Workshops as Nodes of Knowledge Co-production : Beyond Ideas of Automagical Synergies. Theoretical Scholarship and Applied Practice, Berghahn, 53-72, ISBN 978-1-78533-416-0,

  Konferensbidrag
  Berg, Martin (2017) "From parents to nudges : reflections on smart authorities" Social Life of Data Symposium, (other)

  Berg, Martin (2017) "Accelerated sensing: Sociological notes on modernity and self-optimisation" Metric Culture : The Quantified Self and Beyond, (other)

  Berg, Martin (2016) "Fitness APIs as Health Data Superstructures" Crossroads in Cultural Studies, (other)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds programgrupp för Flexit (2016 - 2019).

  Utnämnd till docent i sociologi (2015), Högskolan i Halmstad.

  Ledamot i den rådgivande gruppen för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola. (2017-2019)

  Member of the Australian Digital Data & Society Consortium

  Affilierad forskare vid Digital Ethnography Research Centre, RMIT University, Melbourne, Australien.

  Biträdande handledare för doktorand Christopher Martin, Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet (etnologi med inriktning mot tillämpad kulturanalys).

  Biträdande handledare för doktorand Thomas Lindgren, Högskolan i Halmstad (informatik).

  Ledamot i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid Fakulteten för Teknik och samhälle.

blackbox blackbox
MARTIN BERG
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6658060
www.mah.se
photo of Martin Berg Martin Berg