MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Svener
enhetschef/universitetsadjunkt

Kontaktuppgifter

E-post:maria.svener@mah.se
Telefon:040-6658378
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MARIA SVENER
ENHETSCHEF / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658378
Maria Svener