MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Christine Vallberg Roth
professor

citat Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö universitet. Hon har erfarenhet som lärare i förskola, grundskola, fritidshem och högskola och är engagerad i forsknings- och utvecklingsprogram, nätverk och lärarutbildning som rör förskola och barndom i förändring. Vallberg Roth är exempelvis vetenskaplig ledare för FoU-programmen ”Undervisning i förskolan” och "Flerstämmig undervisning i förskola" som genomförs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous) och Malmö universitet. citat

Vallberg Roth bedriver forskning om didaktik, undervisning, läroplaner, bedömning och dokumentation med fokus på förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. Under senare tid har jag också bedrivit och varit projektledare för studier med inrikting på betygssättning i årskurs 9 och gymnasieskolan. År 2016-2021 är jag vetenskaplig ledare för två forskningsprojekt om undervisning och sambedömning i förskola i samverkan mellan Ifous och Malmö universitet. Jag disputerade 1998 och några exempel på publikationer är: De yngre barnens läroplanshistoria (2011, Studentlitteratur); Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan (2006,Utbildning & Demokrati); Styrning genom bedömning av barn (2009, EDUCARE); Regulated childhood - equivalence with variation, (2009, Early Years); Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskola (Nordiska Ministerrådet, 2013); Assessment and Documentation in Early Childhood Education, Routledge (2014), Lärares förtrogenhet med betygssättning (2016); )(Meta-)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool – a research review with a Scandinavian focus (2017, Journal of Nordic Early Childhood Education Research); Del IV Att undervisa, dokumentera och sambedöma – stöd för kritisk reflektion. I "Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring" (2017).


Kontaktuppgifter

E-post:ann-christine.vallberg-roth@mah.se
Telefon:040-6658327
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) "(Meta)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool : a research review with a Scandinavian focus" Nordisk Barnehageforskning : Nordic Early Childhood Education Research;3, 1-16, ISSN 1890-9167, DOI [länk], URL [länk],

  Antologibidrag
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att flerstämmigt undervisa och sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 241-260, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Lindgren, Anne-Li, Pramling, Niklas, Säljö, Roger (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Bedömning, utvärdering och uppföljning : utmaningar för förskolan. Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare, Gleerup, 261-274, ISBN 978-91-40-69463-8,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 149-172, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att dokumentera. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 217-226, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 173-188, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning utifrån poststrukturell grund. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 205-210, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Sammanflätning av kapitel om att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 211-216, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 189-198, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 227-239, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658327
photo of Ann-Christine Vallberg Roth Ann-Christine Vallberg Roth