MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Balli Lelinge
universitetsadjunkt

citat Jag är intresserad av frågor som utgår från verksamhetens behov och utmaningar. Under den senaste femårsperioden har jag specialiserat mig - dels som tidigare utvecklingsstrateg i Hörby kommun, dels i rollen som lärarutbildare och forskare - på frågor som rör det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, skola och framförallt fritidshem. En annan fråga som intresserar mig är den om praktiknära forskning - ur ett samverkansperspektiv. Jag är intresserad av gapet mellan forskning och praktik eller om teori och praktik. Som jag ser det fyller denna fråga "mellanrummet" mellan forskningen och skolans verksamheter, och utvecklas från två håll: skolpraktiken/förskolan och akademin. I sammanhanget studerar jag frågan: Hur definieras kollaborativ professionsutveckling i nationella och internationella studier? Och vad bidrar detta verksamheterna? Jag har även mellan åren 2008-2017 varit kursledare för de nationella Skolverkskurserna: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering, Värdegrund och likabehandling, samt nu senast Att motverka rasism och främlingsfientlighet. Samt varit kursledare för den nationella Skolverkskursen: Entreprenöriellt lärande i skolan mellan 2010-2015. citat

Balli Lelinge är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011).

Är sedan 1 oktober 2017 doktorand i pedagogik. Forskningsprojektet behandlar Praktiknära forskning.


Kontaktuppgifter

E-post:balli.lelinge@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

The importance of the meeting in relation to entre
Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande...
Stora Teaterkursen. Ett följeforskningsprojekt
Kampen mellan flumskolan och katedern
Film - Hur får vi kritiskt tänkande och demokratis
Film - Rött kort om barnen får bestämma
Film- Barns rättigheter - vuxnas skyldigheter
Entreprenörskap inom vård och omsorg
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Lelinge, Balli (2011) Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 222, ISBN 978-91-977103-4-3, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Christensen, Jonas, Lelinge, Balli (2016) "The importance of the meeting in relation to entrepreneurial learning - two learning environments within a Swedish context : a research circle and a school musical" ESR Journal;1, 1-19, Association of Doctoral Candidates and Young Researchers of Serbia, ISSN 2466-3352, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Lelinge, Balli (2009) "Demokrati på schemat" I & M : invandrare & minoriteter;1, 28-31, Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, URL [länk],

  Artiklar
  Lelinge, Balli (2008) "Sluta mobba! Forumspel banar väg" DramaForum;1, RAD - Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, ISSN 1652-9286,

  Böcker
  Lelinge, Balli (red./ed.) | Lelinge, Balli (2017) "Fritidshem som lyfter - Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun" , 136, Hörby kommun, ISBN 978-91-7104-744-1, (PDF document) (application/pdf)

  Lelinge, Balli, Ekstrand, Gudrun (2007) Klassen som Gud glömde: Hur man förebygger och åtgärdar oro och konflikter och får ett bra klassrumsklimat. Gleerups, ISBN 978-91-40-65225-6,

  Rapporter
  Alwall, Jonas, Lelinge, Balli (2016) Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod. Malmö högskola, 104, ISBN 978-91-7104-744-1, 978-91-7104-745-8, (PDF document) (application/pdf)

  Lelinge, Balli, Alwall, Jonas (2014) Stora Teaterkursen : effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan. Malmö Stadsteater, 68, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Fritidshem som lyfter. Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun (Lelinge, red., 2017)

  Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod (Alwall & Lelinge, 2016).

  Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan (Alwall & Lelinge, 2014).

  Konfliktlösning pågår. https://lararnastidning.se/konfliktlosning-pagar/

  Skydda lärarna och låt dem forska för en bättre arbetsmiljö (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://lararnastidning.se/skydda-lararna-och-lat-dem-forska-for-en-battre-arbetsmiljo/

  Klassrumsklimatet måste förbättras i skolan! (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://www.dagenssamhalle.se/debatt/klassrumsklimatet-maste-forbattras-i-skolan-20516

  Pågående forskningsprojekt: Praktiknära forskning. Påbörjades 2017-01-10 - 2020-01-10, Malmö Universitet. Mina handledare är professor Mona Holmqvist och lektor Jonas Alwall, Malmö Universitet

blackbox blackbox
BALLI LELINGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur-språk-medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Balli Lelinge Balli Lelinge