MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catarina Economou
universitetslektor

Jag är lektor och legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk. Mina forskningsintressen är flerspråkighet, interkulturell pedagogik, litteraturdidaktik och litteracitet.


Kontaktuppgifter

E-post:catarina.economou@mah.se
Telefon:040-6658169
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Economou, Catarina (151016) "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 346, ISBN 978-91-7346-843-5, 978-91-7346-843-5, ISSN 0436-1121, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Economou, Catarina (2007) Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det?. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 158, ISBN 91-976140-1-7, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Einarsson, Jan, Malmgren, Gun (red./ed.) | Einarsson, Jan, Malmgren, Gun, Lundström, Stefan, Economou, Catarina, Olin-Scheller, Christina, Skoog, Marianne, Holmsved, Maria, Ask, Sofia, Hultin, Eva, Mehrstam, Christian, Årheim, Annette, Bergman, Lotta, Sandblad, Fredrik, Palmér, Anne, Lim Falk, Maria, Olsson, Eva-Kristina (2003) Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 287, ISBN 91-974722-0-4, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Kapitel i Språk och gräns/er http://libris.kb.se/bib/10905771

blackbox blackbox
CATARINA ECONOMOU
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658169
Catarina Economou