MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Book
universitetslektor

citat Rumsliga perspektiv på idrott och fritid behövs! citat

Jag forskar och undersvisar främst inom fältet 'rumsliga förutsättningar för idrott och fritid'. Jag disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001. Sedan 2005 är jag verksam som lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola och är då särskilt fokuserad på de rumsliga aspekterna på fritids- och idrottsutövande. Det kan t ex röra hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter, arenautveckling, idrott som en del av city marketing mm. Jag har en förhoppning om att Malmö högskola ska bli först i Sverige med att betona och forska kring idrott kopplat till hållbar utveckling. Som ansvarig för fritidsvetenskapligt program är jag inte bara intresserad av idrott, utan också fritidens aktiviteter och förutsättningar i vidare bemärkelse.


Kontaktuppgifter

E-post:karin.book@mah.se
Telefon:040-6658123
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
studerafritid.nu
Profilen Idrott i förändring
Föreläsning - Det ser tjockt ut!
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Book, Karin, Carlsson, Bo (2011) "A diagnosis of environmental awareness in sport and sport policy" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 401-416, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],

  Book, Karin, Eskilsson, Lena, Kahn, Jamil (2010) "Governing the balance between sustainability and competitiveness in urban planning: the case of the Orestad model" Environmental Policy and Governance;6, 382-396, Wiley-Blackwell, ISSN 1756-9338, DOI [länk],

  Book, Karin, Eskilsson, Lena (2010) "Coming Out in Copenhagen: Homo Sports Events in City Marketing" Sport in Society;2, 314-328, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Book, Karin (2011) "Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö" Geografiska Notiser;4, 179-190, Geografilärarnas Riksförening, ISSN 0016-724X,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (2009) "Rent spel: Rättvise- och kravmärkt idrott, och frågan om ett hållbart samhälle" Svensk Idrottsforskning;3, 74-78, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Book, Karin (2009) "Det ser tjockt ut : Tankar hur och var vi skapar tid för fysisk aktivitet" Svensk Idrottsforskning;3, 56-60, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Böcker
  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Book, Karin (2008) Det spektakulära och det vardagliga (I: Idrott och city-marketing). bokförlaget idrottsforum.org, Malmö Studies in Sport Sciences, 95-120, ISSN 1652-3180,

  Antologibidrag
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling (I: Inne & ute i Malmö). Mapius, Boktitel: Inne & ute i Malmö, Mapius 2, 183-199, ISSN 1654-6881,

  Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 183-199, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Gunnarsson, Fredrik (red./ed.) | Book, Karin (2008) Fysiska miljöer för fysisk aktivitet - en mångfacetterad utmaning (I: Idrott i planering - idrott för utveckling). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 23-30, ISBN 978-91-7164-396-4,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Andersson, Torbjörn (2008) Fotboll och profilering av svenska städer. idrottsforum.org, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Konferensbidrag
  Söderström, Tor, Fahlén, Josef, Wickman, Kim (red./ed.) | Book, Karin (2011) "Work and Work Out: Time and space strategies for physical activities" (paper) 141, EASS, (PDF document) (application/pdf)

  Gammelsaeter, Hallgeir, Bielons, Gerardo (red./ed.) | Book, Karin (2011) "Running out of time? Time and space management for physical activity" (paper) 105-106, GB Creation & Advice Consulting, Madrid, Spain, ISBN 978-84-694-7336-8, URL [länk],

  Rapporter
  Book, Karin (2011) Representationer av staden genom mobilen. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet. Ozma Speldesign/Malmö högskola, (File) (application/octet-stream)

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Book, Karin (2008) Arenors lokalisering, betydelse och användning. Riksidrottsförbundet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Book, Karin (2010) "Marketing (through) ‘the Different’ – The example of homo sports events" p 106, EASM - European Association for Sport Management, ISBN 978-80-254-8248-3, URL [länk],
blackbox blackbox
KARIN BOOK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658123
www.mah.se
photo of Karin Book Karin Book