MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Ideland
professor

citat Ett normkritiskt perspektiv citat

Jag är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi. Jag intresserar mig för hur makt utövas genom normer och försöker förstå utbildning, naturvetenskap och moderna bioteknologier utifrån ett kulturellt och normkritiskt perspektiv. Inom det utbildningsvetenskapliga fältet studerar och problematiserar jag normer för hur "önskvärda elever" ser ut, dvs föreställningar om hur man ska vara för att passa in i skolan och främst inom miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling. Särskilt intresserad är jag av hur dessa normer har ursprung i en svensk medelklass-normalitet. Detta studerar jag inom projektet "Det KRAV-märkta barnet" (2012-2016). Ett annat forskningsintresse är hur skolan förändras och organiseras i en neoliberal kultur, där staten har fått ett delat ansvar med en mängd fristående aktörer. I detta ligger även ett forskningsintresse för vad dagens mätningskultur gör med skolan, bland annat genom PISA. Jag intresserar mig även för skolans naturvetenskap och elevers identitetsskapande inom dessa ämnen.
Jag forskar även inom fältet vetenskaps- och teknikstudier, och då framförallt om hur man (ibland inte) talar om olika bioteknologiska frågor, såsom kloning, genteknik, stamcellsteknik och försök med transgena djur och vilken betydelse detta får för policy och etiska riktlinjer.


Kontaktuppgifter

E-post:malin.ideland@mah.se
Telefon:040-6658241
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E332
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

S.O.S - Skola och Samhälle
Podd Forskarn & jag
Föreläsning: Den KRAV-märkta människan
Föreläsning Likvärdighet som mission impossible?
Föreläsning Malmöbarn pratar om klimatförändringar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Ideland, Malin (2017) "Skolkommissionen ser inte elefanten i rummet" Skola och Samhälle;21 april 2017, Föreningen Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2017) "PISA som tunnelseende" Skola och Samhälle;30 januari 2017, Föreningen Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2016) "A Reflexive Handbook in Sustainable Development" 741-743, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Ideland, Malin (2016) "När barnen ska rädda världen" 54-59, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320,

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hillbur, Per, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2016) "Response and responsibility : fabrication of the eco-certified citizen in Swedish curricula 1962–2011" Journal of Curriculum Studies;, Taylor & Francis, ISSN 0022-0272, DOI [länk],

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2016) "Imagination laboratory : making sense of bio-objects in contemporary genetic art" The Sociological Review;3, 447-467, Wiley, ISSN 1467-954X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2016) "The action-competent child : Responsibilization through practices and emotions in environmental education" Knowledge Cultures;2, 95-122, Addleton Academic Publishers, ISSN 2327-5731, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Leden, Lotta, Hansson, Lena, Redfors, Andreas, Ideland, Malin (2015) "Teachers’ ways of talking about nature of science and its teaching" Science & Education;9, 1141-1172, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2015) "Governing ‘eco-certified children’ through pastoral power : critical perspectives on education for sustainable development" Environmental Education Research;2, 173-182, Taylor & Francis, ISSN 1350-4622, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta, Ideland, Malin (2015) "PISA truth effects : the construction of low performance" Discourse : Studies in the Cultural Politics of Education;, Taylor & Francis, ISSN 1469-3739, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mulinari, Shai, Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2015) "Money, Money, Money? : Politico-Moral Discourses of Stem Cell Research in a Grant Allocation Process" Science & Technology Studies;2, 53-72, EASST, ISSN 2243-4690, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Byrne, Jenny, Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Grace, Marcus (2014) "Climate change and everyday life : repertoires children use to negotiate a socio-scientific issue" International Journal of Science Education;9, 1491-1509, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2014) "Stem Cells between Ethics and Entrepreneurship : How a Contested Bio-Object Became ‘Normal’" Studies in Media and Communication;2, 82-92, Redfame Publishing, ISSN 2325-8071, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "‘Our common world’ belongs to ‘Us’ : constructions of otherness in education for sustainable development" Critical Studies in Education;3, 369-386, Taylor & Francis, ISSN 1750-8487, DOI [länk],

  Poort, Lonneke, Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2013) "Bringing in the controversy: re-politicizing the de-politicized strategy of ethics committees" Life Sciences, Society and Policy;11, 1-13, Springer, ISSN 2195-7819, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2013) "The tension between marketisation and academisation in higher education" Studies in Higher Education;9, 1305-1318, Taylor & Francis, ISSN 0307-5079, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2013) "För Sverige i framtiden : Bioobjektifiering av ny medicinsk teknologi" Sociologisk Forskning;1, 31-49, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2012) "Body talk: students’ identity construction while discussing a socioscientific issue" Cultural Studies of Science Education;2, 279-305, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (2012) "To vaccinate or not to vaccinate : how teenagers justified their decision" Cultural Studies of Science Education;1, 193-221, Springer, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2012) "Secrets and lies : ``selective openness`` in the apparatus of animal experimentation" Public understanding of science;21, 354-368, Sage, ISSN 0963-6625, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Winberg, Mikael (2011) "Culturally Equipped for Socio-Scientific Issues? A comparative study on how teachers and students in mono- and multiethnic schools handle work with complex issues" International journal of science education;13, 1835-1859, Taylor & Francis, ISSN 1464-5289, DOI [länk],

  Lindahl, Britt, Rosberg, Maria, Ekborg, Maria, Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Rehn, Agneta, Nyström, Eva, Winberg, Mikael, Ottander, Christina (2011) "Socio-Scientific Issues – A Way to Improve Students’ Interest and Learning?" US-China education review;9, 342-347, David Publishing, ISSN 2161-623X, URL [länk],

  Ideland, Malin (2009) "Från bepälsade provrör till en ny arbetarklass? : om metaforer, möss och människor" Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift;1, 2-15, Carlssons bokförlag, ISSN 1102-7908,

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2009) "Transgenic Silences: The Rhetoric of Comparisons and Transgenic Mice as ‘Ordinary Treasures’" Biosocieties;2-3, 165-181, Cambridge Journals, ISSN 1745-8552, DOI [länk],

  Ideland, Malin (2009) "Different views on ethics. How animal ethics is situated in a committee culture" Journal of Medical Ethics;4, 258-261, BMJ Publishing Group Ltd & Institute of Medical Ethics, ISSN 0306-6800, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ekborg, Margareta, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2009) "SCIENCE FOR LIFE – a conceptual framework for construction and analysis of socio-scientific cases" NorDiNa;1, 35-46, URI [länk],

  Ideland, Malin (2007) "Sick Children. How Medial and Personal Experiences are Woven Together" Ethnologia Scandinavica;2007, 63-71, ISSN 0348-9698, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2007) "Sick Children. How Medial and Personal Experiences are Woven Together" Ethnologia Scandinavica;2007, 63-71, ISSN 0348-9698, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2007) "Sjuka barn. Om hur mediala och personliga erfarenheter vävs samman" Socialmedicinsk tidskrift;5, p 447-456, ISSN 0037 833X, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ideland, Malin (2016) "A Monster of Economization?" Bildungsgeschichte : international journal for the historiography of education : IJHE;2, 236-238, Verlag Julius Klinkhardt, ISSN 2192-4295, URL [länk],

  Ideland, Malin (2014) "How PISA becomes transformed into a Nationalistic Project : Reflections upon a Swedish "School Crisis"" International Journal for the Historiography of Education/ Bildungsgesichte.;2, 243-245, Verlag Julius Klinkhardt, ISSN 2192-4295, URL [länk],

  Artiklar
  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2014) "Konsten kan lämna nyttotänkandet" Fria Tidningen;20140106, Mediekooperativet Fria Tidningar, ISSN 1654-9449, URL [länk],

  Serder, Margareta, Ideland, Malin (2014) "Björklund, du har valt helt fel utredare av skolan" Dagens samhälle: kommunernas och landstingens tidning;20140116, Svenska kommunförbundet, ISSN 1652-6511, URL [länk],

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin, Mulinari, Shai (2012) "Determining discourse on bio-objects" International Innovation;September, 24-26, Research Media Ltd, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Holmberg, Tora (2003) "Kloner och tvillingar är ännu inte jämställda" Axess;5, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, ISSN 1651-0941,

  Böcker
  Ideland, Malin (2016) Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag, 151, ISBN 978-91-87393-43-3, URL [länk],

  Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (red./ed.) | Ekborg, Margareta, Ideland, Malin, Lindahl, Britt, Malmberg, Claes, Ottander, Christina, Rosberg, Maria (2012) Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Gleerups, 179, ISBN 978-91-40-68123-2,

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2010) "Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv. Malmö stad och Malmö högskola, 99 s, (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2010) Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik. Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet, 123 s, ISBN 978-91-978186-6-7, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Otrell-Cass, Kathrin, Orlander, Auli Arvola, Sillasen, Martin Krabbe (red./ed.) | Andrée, Maria, Hansson, Lena, Ideland, Malin (2018) Political Rationalities in Science Education : A Case Study of Teaching Materials Provided by External Actors. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education : A Nordic View, Springer, 75-92, ISBN 978-3-319-61190-7, 978-3-319-61191-4, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Popkewitz, Thomas S., Diaz, Jennifer, Kirchgasler, Christopher (red./ed.) | Ideland, Malin (2017) The end of the world and a promise of happiness : Environmental education within the cultural politics of emotions. A Political Sociology of Educational Knowledge : Studies of Exclusions and Difference, Routledge, 163-176, ISBN 978-1138694170, URL [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Hillbur, Per (2015) Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.. Vetenskapsrådet, 85-95, ISBN 978-91-7307-305-9, (PDF document) (application/pdf)

  Klitmøller, Jacob, Sommer, Dion (red./ed.) | Serder, Margareta, Ideland, Malin (2015) PISA : problemet med en metaundersøgelse. Hans Reitzels forlag, 123-150, ISBN 978-87-412-5808-9, URL [länk],

  Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.) | Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) Calling for Sustainability : WWF’s Global Agenda and Educating Swedish Exceptionalism. Routledge, 199-212, ISBN 978-1-13-890348-7, URL [länk],

  Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.) | Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) La llamada a la sostenibilidad : la agenda global del WWF y la excepcionalidad de la enseñanza en Suiza.. Octaedro, 223-238, ISBN 978-84-9921-781-9, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället. Studentlitteratur, 127-146, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (red./ed.) | Ideland, Malin (2012) Naturvetenskapens kultur. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 79-85, ISSN 1101-7643, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vermeulen, Niki, Tamminen, Sakari, Webster, Andrew (red./ed.) | Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2012) Challenging bio-objectification : adding noise to transgenic silences. Ashgate, 13-26, ISBN 978-1-4094-1178-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2011) Naturvetenskap i skolan. Natur & Kultur, 148-166, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2010) Plantskola för naturvetenskap och hållbar utveckling. Natur och kultur, s 139-156, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2010) Varför ska man arbeta med aktuella samhällsdilemman i NO?. Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad, s 5-13, ISBN 978-91-978076-6-1, (PDF document) (application/pdf)

  Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, Pages 183-199, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Görman, Ulf, Andrén, Carl-Gustaf, Hermerén, Göran (red./ed.) | Ideland, Malin (2007) Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi. Nordic Academic Press, 56-68, ISBN 978-91-89116-90-0,

  Konferensbidrag
  Andrée, Maria, Hansson, Lena, Ideland, Malin (2017) "Political rationalities in science teaching materials provided by external actors" ESERA the 12th Conference of the European Science Education Research Association., (other)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Ideland, Malin (2016) "The end of the world and a promise of happiness : Environmental and sustainability education within the cultural politics of emotions" (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2009) "Primary science and conflicts of interests." (paper)

  Ideland, Malin (2006-06) "Transgena dilemman. Metamorfoser" (peer-review paper) Nordisk etnologkongress, Stockholm,

  Rapporter
  Ideland, Malin, Johansson, Magnus, Ekelund, Nils, Ansner, Lena, Gustafson Aarnivaara, Sofia, Berggren, Lars, Heister, Helena, Lindeberg, Josefine (2016) Forskningscirkel om lärande för hållbar utveckling : inspiration till och reflektion över hur hållbarhetsperspektiv kan integreras i olika skolämnen.. Malmö stad, 1-42, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (red./ed.) | (2012) Naturvetenskap och yngre barn : om att forskningsanknyta utbildning för förskollärare och grundlärare. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 116, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Almqvist, Kristian, Ideland, Malin, Johansson, Åsa, Malmberg, Claes, Petri, Lisa (2011) Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt. FoU Malmö Utbildning, 38, ISBN 978-91-979242-2-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (red./ed.) | (2010) Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln. Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad, 56 s, ISBN 978-91-978076-6-1, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Ideland, Malin (2015) "The action-competent child : producing differences through good intentions" EERA, Other 23 SES 11D, URL [länk],

  Ideland, Malin (2014) "Global responsibility or eco-certified nationalism? About impossibilities of non-colonial ESD."

  Ideland, Malin, Nilsson, Fredrik, Hansson, Kristofer (red./ed.) | (2007) "ETN:003 KRY" Etnologiska institutionen, Lunds universitet, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Vetenskaplig koordinator för forskarutbildningen på Lärande och Samhälle och forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

  Ledamot i fakultetsstyrelsen för Lärande och Samhälle 2013-2016

  Ledamot i Nämnden för Forskning och Forskarutbildning vid fakulteten för Lärande och Samhälle 2015-

  Ämnesföreträdare för forskarutbildningen Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik (NMDI)

blackbox blackbox
MALIN IDELAND
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur, miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E332, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658241
photo of Malin Ideland Malin Ideland