MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Sjöblom
doktorand

citat flerspråkiga elever talar matematik citat

Jag är doktorand i matematikdidaktik. Mitt forskningsprojekt handlar om flerspråkiga matematikklassrum i gymnasieskolan. I en designstudie (educational design research) studeras hur lärare och elever tillsammans kan skapa en miljö där flerspråkiga elever istället för att räkna enskilt i böckerna interagerar med läraren och varandra för att utveckla sina kommunikations- och resonemangsförmågor i matematik. Jag jobbar också som gymnasielektor med inriktning kollegialt lärande i Malmö Stad.


Kontaktuppgifter

E-post:marie.sjoblom@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234
Mobil:0729-839268
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Sjöblom, Marie (2015) Promoting student-to-student interactions in mathematics : a study in a multilingual upper secondary classroom. Malmö University, Faculty of Education and Society, 167, ISBN 978-91-7104-572-0, 978-91-7104-573-7, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIE SJÖBLOM
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur-matematik-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0729-839268
photo of Marie Sjöblom Marie Sjöblom