MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jakob Tornberg
doktorand

citat Stress präglar arbetslivet för många socionomer. Därför måste stressens påverkan på socionomers bedömningar studeras. citat

Jakob Tornberg har en magistersexamen i socialt arbete och har tidigare arbetat som forskningsassistent på Centrum för professionsstudier (CPS), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utredning (CTA) och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), uteslutande med kvantitativ forskning. Jakob är doktorand på institutionen för socialt arbete med projektet ”Fattigdom, stress och signaler – om bedömningar under stress inom försörjningsstödet”. I detta skall handläggare inom försörjningsstödets bedömningar studeras med experimentella vinjetter. Handläggarnas stressnivåer kommer att mätas i syfte att se om dessa påverkar bedömningar. Utöver forskning så undervisar Jakob i kvantitativ metod och statistik på grund- och mastersnivå i socialt arbete.


Kontaktuppgifter

E-post:jakob.tornberg@mah.se
Telefon:040-6657027
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Tornberg, Jakob (2014) "Att ta ställning" , 55, Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Hall, Ida Elisabet, Plantin, Lars, Tornberg, Jakob (2017) Hiv : kunskaper och attityder inom primärvården. Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, ISBN 9789171047717, 9789171047700, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Rådö, Gunilla, Plantin, Lars, Tornberg, Jakob (2017) Hiv i Sverige 2016 : En studie om kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv i befolkningen. Folkhälsomyndigheten, 99, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JAKOB TORNBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657027
photo of Jakob Tornberg Jakob Tornberg