MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Lindkvist Scholten
universitetslektor

citat Min forskning handlar framför allt om regional utveckling kopplat till arbetsmarknad och försörjningsfrågor med ett genusvetenskapligt perspektiv. Inom ramen för denna inriktning blir frågor om transporter, innovations- och tillväxtpolitik ur ett jämställdhetsperspektiv centrala. citat

Christina Scholten, Fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent i urbana studier. Christina är anställd som universitetslektor vid Malmö högskola och har kompetens inom jämställdhet, regional utveckling och planering med inriktning hållbar mobilitet. Christina undervisar inom olika områden och nivåer med koppling till planering.


Kontaktuppgifter

E-post:christina.scholten@mah.se
Telefon:040-6657793
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

K2 -Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida hos CTA
Publiceringar i Libris
Film: Att bo på landet och arbeta inne i stan.
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt S, Anders (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Friberg, Tora, Sandén, Annika (2012) "Re-reading time geography from a gender perspective : examples from gendered mobility" Tijdschrift voor economische en sociale geografie;5, 584-600, Wiley-Blackwell, ISSN 0040-747X, DOI [länk],

  Böcker
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISBN 978-91-86491-48-2,

  Antologibidrag
  Lindkvist Scholten, Christina, Hansson, Agneta, Stridh, Kicki, Swärdh, Mia (2012) Inward and Outward learning processes. Vinnova, 198-220, ISBN 978-91-86517-71-7, ISSN 1650-3104, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Levin, Lena, Faith-Ell, Charlotta, Scholten, Christina, Aretun, Åsa, Halling, Jon, Thoresson, Karin (2016) Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, 1-80, ISBN 978-91-7623-658-1, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Blom, Torbjörn, Scholten, Christina (2012) Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län. Regionförbundet Södra Småland, 55 p., URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scholten, Christina (2012) Makten över maten? : en fråga om perspektiv. Skånes Livsmedelsakademi, 33 p., (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Liljeroth, Cristina, Lindqvist Scholten, Christina (2012) Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?. Malmö högskola, 86, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Docent i urbana studier

blackbox blackbox
CHRISTINA
LINDKVIST SCHOLTEN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657793
photo of Christina Lindkvist Scholten Christina Lindkvist Scholten