MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Palm
universitetslektor

Peter Palm. Phd i bygg- och fastighetsekonomi samt Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap. Jag har två övergripande forskningsintressen.

 1. Fastighetsföretagande, Detta intresseområde kan delas i tre delar a. Organisering, hur fastighetsbolagen väljer att organisera sin förvaltning. b. Serviceutförandet, såväl ur leverantörs som ur ett kundperspektiv c. Branschens kompetensförsörjning
 2. Fastighetsvärdering, Detta intresseområde kan delas i två delar a. Prisbildning på bostäder, lägets påverkan och olika delmarknaders preferenser. b. Fastighetsvärderarens agerande samt hur hon bedömer och åskådliggör de värdepåverkande egenskaperna i sina rapporter.

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.palm@mau.se
Telefon:040-6657711
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Palm, Peter (2015) Challenges of Commercial Real Estate Management: An analysis of the Swedish commercial real estate industry. Royal Institute of Technology, 148, ISBN 978-91-85783-53-3, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Palm, Peter (2016) "Measuring customer satisfaction : a study of the Swedish real estate industry" Property Management;4, 316-331, Emerald, ISSN 0263-7472, DOI [länk],

  Palm, Peter (2015) "The office market: A lemon market? : A study of the Malmö CBD market" Journal of Property Investment and Finance;2, 140-155, Emerald, ISSN 1463-578X, DOI [länk],

  Palm, Peter (2013) "Strategies in real estate management : two strategic pathways" Property Management;4, 311-325, Emerald, ISSN 0263-7472, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Utvecklingsledare Centrum för fastighetsföretagande 2008-15

  Styrelseledamot Sektionen för fastighetsvärdering, Samhällsbyggarna

blackbox blackbox
PETER PALM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657711
www.mah.se
photo of Peter Palm Peter Palm