MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Forskare kopplade till HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.
hsjoal
lufral
ac8118
af4081
lutoan
Andersson, Torbjörn, universitetslektor
Idrott; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Samhällsvetenskap
luthax
luceax
ab9911
ad3914
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Filosofiämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet
lujoda
Dahlbeck, Johan, universitetslektor
Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Humaniora och religionsvetenskap
lupeel
Eliasson, Per, seniorprofessor
Humaniora och religionsvetenskap; Historiedidaktik; Miljöhistoria
ae0878
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor
Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ai4677
lujefu
af4251
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
luceha
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt
Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Litteraturvetenskap
lusuhe
Hedenborg, Susanna, vicedekan/professor
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier;
k3pehi
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ah9771
Håkansson, Julia, doktorand
Historiska kulturer; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lumaid
Ideland, Malin, professor
Genus; Etnologi; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Vetenskaps- och teknikstudier; Lärande för hållbar utveckling
af5393
imchjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan/universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Idé- o lärdomshistoria
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
lubodli
luanli
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
hssvli
k3anls
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
lujolu
ksmamc
ksanme
imjomo
immani
ah0806
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent
Humaniora och religionsvetenskap; Muntlig historia; Kulturhistoria; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism
ae7114
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Retorik; Språkvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning
immiot
impeou
k3pera
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap
ksersn
imrost
lubjsu
ksdetz
imkava
Vamling, Karina, professor
Georgien; Kaukasusregionen; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap; Kaukasiska språk; Lingvistik
luprwi