MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnologi

Forskare kopplade till Etnologi.
lf061059
lumaid
Ideland, Malin, professor
Etnologi; Vetenskaps- och teknikstudier; Lärande för hållbar utveckling; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
imperi
imbewi
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande
Etnologi; Integration; Segregation