MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Engelska språket

Forskare kopplade till Engelska språket.
imsabj
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
imjehu
Hudson, Jean
Lingvistik; Engelska språket; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik
kshali
lubjsu
immawi
Wiktorsson, Maria, universitetslektor
Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik
imanwa
Wärnsby, Anna, universitetslektor
Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier